Kosten n.a.v. opzegtermijn

  • 15 May 2012
  • 19 reacties
  • 11753 keer bekeken

In februari 2012 heb ik mijn abonnement op mijn vaste zakelijke telefonie opgezegd.

Ik kreeg van KPN keurig een bevestiging van deze opzegging.

Op 5 april ontving ik echter een factuur van KPN waarop maar liefst voor €  457,20 !!! kosten in rekening werden gebracht n.a.v. opzegtermijn. Werkelijk te gek voor woorden.

Via de klantenservice werd ik eerste instantie afgeserveerd met de mededeling dat ik een opzegtermijn van maar liefst 1 jaar zou hebben en dat de kosten betrekking zouden hebben op de afkoop van gemaakte kosten door KPN.

Ik hoor de laatste tijd meer ontevreden klanten die klagen over spookfacturen, echter ben ik er nog geen één tegengekomen die met zo'n hoge rekening werd geconfronteerd.

Werkelijk te schandalig voor woorden. Ik ga deze rekening dan ook niet betalen, pure diefstal !

Controller


19 reacties

Reputatie 3
Badge +6
Beste Controller,

Kunt u mij via een privébericht uw postcode + huisnummer en een contact telefoonnummer toesturen?

Dan kijk ik of er een oplossing mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Daan

Wij worden opeens ook met een dergelijke rekening geconfronteerd. Ook met dezelfde regel Kosten n.a.v. opzegtermijn. Gewoon te gek voor worden we hebben 7 jaar een contract gehad dus deze zal toch al lang verlopen moeten zijn? Even een vraag hoe is dit opgelost? 

Reputatie 3
Badge +4
Helaas een veelgehoorde klacht.... Advies is om hier zeker over met KPN te communiceren om zo tot een oplossing te kunnen komen. 

Ik heb het op een incasso laten aankomen.

Via Vesting Finance werd ik vriendelijk verzocht om de factuur ad. € 496,59 binnen 8 dagen te betalen. Via Vesting Finance wederom bezwaar aangetekend en om opheldering gevraagd waarom KPN niet reageerd op mijn bezwaarschriften. Ik verzocht KPN vriendelijk om de kosten te specificere.

Op 15 juni kreeg ik via KPN een keurige brief waarin werd aangegeven dat de factuur te onrechte was opgemaalt en bedrag intern zou worden verrekend.

Er is dus nog hoop voor een ieder die met deze spookfacturen wordt geconfronteerd.

Reputatie 3
Badge +4
Persoonlijk vermoed ik dat dit soort rekeningen een resultaat zijn van het feit dat KPN haar systemen nog niet geheel heeft ingericht op de nieuwe wet van Dam welke per 1 december j.l. van kracht is.

Voor zover ik weet heeft KPN een jaar of twee geleden het een ander aan hun diensten, pakketten en voorwaarden veranderd waarbij vrijwel alle klanten met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, mits je aangaf dat je dit absoluut niet wou, automatisch een nieuwe jaarovereenkomst kregen. Deze jaarovereenkomst zal toen telkens stilzwijgend met een jaar worden verlengt. KPN heeft hierover klanten per brief geïnformeerd, door vele klanten is deze brief echter als zijnde een of andere reclame gezien en is de inhoud ook niet serieus aangekomen. Als de nieuwe wet van dam niet doorgevoerd word op deze contracten, kan dit dus resulteren in deze automatisch gegenereerde facturen. 

Overigens, klein detail: ook als voor 1 december j.l. je telecom overeenkomst stilzwijgend met een periode voor een jaar is verlengt, juridisch gezien (onredelijk bezwarend conform huidige wetgeving) zijn er mogelijkheden hier alsnog van af te komen. Uiteraard is KPN hier van op de hoogte en mijn ervaring is dan ook dat KPN doorgaans niet al te moeilijk doet en na een goed contact het factuur zal aanpassen. 

Voor de mensen welke denken naar de Wet van Dam te kunnen refereren wanneer ze in het afgelopen jaar in zijn gegaan op een aanbieding van KPN... Helaas, dit zal niet werken. Bij het accepteren van de nieuwe aanbieding ga je een (nieuwe) jaarovereenkomst aan. Ook als je in de afgelopen maanden een nieuwe overeenkomst voor één of meerdere jaren aan bent gegaan, zal je uiteraard netjes je contract moeten uitzitten. 
 

De Wet van Dam heeft er niets mee te maken. Dit lijkt meer op een poging van KPN om klanten die KPN verlaten nog even maximaal te grazen te nemen. Ik heb zelf na 20 jaar mijn vaste lijn opgezegd en krijg een onjuiste eindafrekening. Een wijziging in het abonnement heeft nooit plaats gevonden. De opzegtermijn van 1 maand is in acht genomen. Vragen bij klantenservice om een correctienota levert niets op.

Opvallend is dat op www.kpn.com uiteraard helemaal niets is te vinden aan uitleg over deze "kosten n.a.v. opzegtermijn" en op Google wél, namelijk 2360 hits:

https://www.google.nl/search?q=%22kosten+n.a.v+opzegtermijn%22+&ie=utf-8&oe=utf-8&lr=lang_nl

Ik roep iedereen met dit probleem op om een geschil aan te spannen tegen KPN bij de Geschillencommissie Telecommunicatie, http://www.sgc.nl . Ik heb dit zelf ook gedaan. KPN is bij de Geschillencommisie aangesloten. Zo vermijd je een dure en omslachtige juridische procedure bij de kantonrechter. Tevens kun je een schadevergoeding vragen bovenop je vordering.

Het klachtengeld van 50 euro moet KPN betalen als je in het gelijk wordt gesteld. In dat geval is de procedure dus geheel gratis. De procedure kan geheel online worden gevoerd. Rekeningen etc. kunnen makkelijk worden ge-upload. Je hoeft ze dus niet te kopiëren en op te sturen (maar het kan wel). Doen!

Het is onvoorstelbaar: dit hele forum staat bomvol met dezelfde klachten en het enige wat KPN hier doet is klachten afdoen met het standaardzinnetje "Spijtig dat het zo is gelopen..." etc etc etc. Dat is toch niet te geloven?

De OPTA moet hier ingrijpen!

Reputatie 3
Badge +4
De brief waar ik op doelde was enkel en alleen aan zakelijke klanten verzonden. Bij particulieren klanten werd lange tijd gebruik gemaakt van een jaarovereenkomst welke telkens stilzwijgend met een jaar werden verlengt. In zoverre is de wet van Dam dus zeker van kracht daar deze wet dit nu dus verbied. Deze wetgeving verbied het tevens ook om opzegkosten te berekenen evenals de telecom wetgeving dit doet.

Ik ga van het beste uit en dat dit echt een automatiseringsprobleem binnen de organisatie van KPN betreft.

SGC blaast wel direct heel hoog van de toren. Je kan net als hem wel direct een geschil aanspannen bij de geschillencommissie, je hebt echter pas een geschil als je er zelf met de andere partij er niet uit kan komen. Als je niet eerst je klacht of probleem bij KPN bekend maakt is het sowieso ook niet KPN welke de rekening van de geschillencommissie dient te voldoen. 

Mocht je na aanleiding van je opzegging een brief ontvangen, probeer dit dan op te lossen door met KPN te communiceren of voel je vrij je probleem hier op het forum te posten. Indien je er voor kiest je probleem hier op het forum te posten, zal het natuurlijk leuk zijn als je naast je klacht ook het uiteindelijke resultaat cq oplossing vermeld. 

Blijf ondanks dat een dergelijke onverwachte rekening best wat stress kan veroorzaken gewoon netjes en beleefd. Met schelden, grof taal gebruik en direct hoog uit de toren blazen los je niets op. KPN lost dit probleem doorgaans keurig op door de kosten te crediteren. 

Mocht je er zelf niet uit kunnen komen met KPN kan je altijd jezelf nog tot de geschillencommissie richten. Houd er wel rekening mee dat KPN tegen een oordeel van de geschillencommissie in bezwaar kan gaan bij de rechtbank. Dit is, mede door de enorme griffierechten, een enorm kostbare zaak en zal bij winst van KPN uiteraard voor je eigen rekening komen. Daarnaast dien je bij de geschillencommissie wel aan te tonen dat je de klacht bij KPN goed bekend hebt gemaakt en hun de tijd hebt gegeven om met een reactie te komen. In dit geval is het dus ook zeker verstandig om je klacht per aangetekend schrijven aan KPN te verzenden.  

Schadeclaims worden in Nederland amper toegewezen. Een rechter zal doorgaans enkel een claim toewijzen als je aantoonbaar schade hebt opgelopen en dit betreft vaak niet meer dan onkosten welke je gemaakt hebt om tot de oplossing van een probleem te komen.

Ik heb het al eerder aan de stok gehad met KPN inzake Digitenne. Mijn geschil is toen beslecht bij de Geschillencommissie. Ik heb op alle punten gelijk gekregen + volledige vergoeding klachtengeld + 50 euro schadevergoeding. Tot behandeling van het geschil kwam het niet eens: KPN wilde met mij schikken in de wetenschap dat ze op alle punten van mij als klant zouden verliezen

Dat KPN naar de kantonrechter kan gaan om daar een uitspraak van de Geschillencommissie aan te vechten én te winnen: Daar heb je ongetwijfeld bewijs van. Waar moet ik zoeken op www.jure.nl ?

De Geschillencommissie Telecom bestaat uit mensen uit het vak en hebben doorgaans Drs of Mr voor hun naam staan. Zij zijn zeer bekwaam en bevoegd om tot een goede geschilbeslechting te komen. Geen kantonrechter die daar tegen in gaat. Je verhaal is dus zeer hypothetisch.

Verder staat heel duidelijk op de KPN site voor consumenten: de opzegtermijn is 1 maand. Uiteraard heb ik eerst geprobeerd met KPN klantenservice de kwestie op te lossen. Je kan anders niet eens een geschil aanspannen.

Reputatie 3
Badge +4
Beste SGC,

Je stelt dat je jou geschil bij de geschillencommissie hebt voorgedragen en je op alle punten gelijk hebt gekregen. Je stelt echter ook dat het niet tot inhoudelijke behandeling aangekomen is omdat KPN je alsnog toegemoet gekomen is. Wat ik me dan afvraag is hoe je dan van de geschillencommissie gelijk kan krijgen? KPN heeft zich toch alsnog van de goede kant laten zien? 

Dat je met een uitspraak van enige geschillencommissie naar de rechter kan stappen is een algemeen gegeven. Mijn verhaal is in zoverre "hypothetisch" dat de geschillencommissie dit ook op haar eigen website en erkend ook dat dat een rechter soms van mening is dat hun procedure niet eerlijk of naar alle redelijkheid en billijkheid is verlopen. De geschillencommissies beoordeelt het ingediende geschil vaak op basis van redelijkheid en daarbij een deel de wettelijke regels. Een rechter bekijkt een geschil echter voornamelijk op basis van juridische feiten en kan zo doende nog wel eens tot een geheel andere uitspraak komen. Zie ook: http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/147/ik-ben-het-niet-eens-met-de-uitspraak-van-de

De rechtbank kent voor vele (vooral particulieren) een enorme hoge drempel qua kosten. De geschillencommissie is juist een heel stuk toegankelijker en de ideale oplossing om zo zonder hoge kosten vaak alsnog tot een goede oplossing te komen. 

Gezien je reacties ben je volledig op de hand van KPN. Ik zie je hier niet reageren op o.a. de Google link die ik hierboven heb geplaatst. Je geeft me ook geen voorbeelden van SGC-zaken die KPN zou hebben aangevochten. Als jij graag gelooft dat KPN hier voor de volle 100% te goeder trouw handelt, dan moet je dat vooral zelf weten. Contractpartijen schikken doorgaans in een geschil omdat de juridische feiten hiertoe dwingen en het maken van nog meer kosten (verweerschrift etc) voor KPN zinloos is en nodeloos meerkosten met zich mee brengt. Dus zeker niet uit goede wil of aardigheid. Het is echt ongekend schandalig wat KPN doet. Niet voor niets wordt hier geen uitleg en geen inzicht gegeven door KPN om recht te doen aan de klachtenregen op dit forum over deze kosten.

Ik reageer hier op dit forum om lotgenoten een hart onder de riem te steken en ze waar mogelijk met hun probleem te helpen. En om dit schandalige gedrag van KPN aan de kaak te stellen.

Reputatie 3
Badge +4
Beste SGC,

Daar ik zie dat KPN de klachten op het forum over deze rekeningen naar mening vrij netjes op lost zie ik geen reden om mee te gaan in je negativiteit over KPN. Weet ik ook niet wat ik zal moeten reageren op die Google link. Veel van deze treffers verwijzen uiteindelijk naar het zelfde content, zijn hoofdzakelijk van klanten met een zakelijk aansluiting waarbij een stilzwijgend verlengde jaarovereenkomst op van kracht was en worden met een aanzienlijk groot percentage naar tevredenheid van de klager opgelost. 

Waarom zal ik overigens voorbeelden moeten geven van geschillencommissie zaken welke KPN met succes aangevochten zal hebben? Heb enkel maar aangegeven dat dit een mogelijkheid betreft en dat word op de website van de geschillencommissie nog eens haarfijn bevestigd. 

Nogmaals: voor mensen die net als ik ook door KPN zijn gedupeerd inzake onterechte opzegkosten: dien een geschil in bij de Geschillencommissie. Dit is beslist niet moeilijk. Zie http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2082/telecommunicatie

Of het nou om een paar tientjes gaat of meer: dat maakt niet uit.

Inzake zakelijke abonnementen heeft OPTA aan KPN in 2011 al een dwangsom opgelegd voor deze onsmakelijke praktijken:

http://www.telecompaper.com/nieuws/opta-kpn-zat-fout-met-opzeggingen-zakelijk-belbasis

http://www.nuzakelijk.nl/e-business/2775974/opta-verlaagt-dwangsom-kpn.html

Reputatie 3
Badge +4
Maar probeer in dit soort gevallen altijd eerst met KPN tot een oplossing te komen. Hoe meer redelijke pogingen je doet, hoe beter je kansen zijn bij eventuele behandeling van je ingediende geschil.

Hou er rekening mee dat je bij het starten van een geschil, de kosten ten bedragen van de KPN rekening sowieso aan de geschillencommissie over dient te schrijven. Als het uiteindelijke oordeel in je voordeel is, krijg je dit wel weer terug. Hou er tevens rekening mee dat als een echt inhoudelijk behandeld word (betreft slechts een deel van de klachten) het best even kan duren voordat het uiteindelijk tot een oordeel komt.

Verder begint dit kopje nu erg af te dwalen van het probleem van controller0804? Is dit reeds naar tevredenheid opgelost? 

Neem 1x per e-mail contact op met KPN en eis een correctienota. Als je antwoord krijgt per e-mail van KPN dat je die niet krijgt omdat de nota volgens KPN klopt, dien dan direct een geschil in. Je hebt dan alles zwart op wit. De Geschillencommissie vraagt gedupeerden 1x contact op te nemen met de tegenpartij alvorens een geschil aan te spannen. Je voldoet daarmee aan alle voorwaarden om een geschil in te dienen. Zinloos meerdere malen contact opnemen met de klantenservice van KPN of ze toch alsjeblieft die rekening willen intrekken maakt je kansen bij de Geschillencommissie niet groter.

Het klopt dat het vaak niet eens tot behandeling van je geschil komt: KPN weet dan dat ze fout zitten en kansloos zijn bij de Geschillencommissie. KPN belt je dan op voor een schikking nadat de Geschillencommissie je geschil aan KPN heeft voorgelegd. Ik weet dit uit eigen ervaring. KPN had je natuurlijk ook meteen kunnen helpen toen je een klacht indiende over de eindrekening. Maar helaas: KPN is geen normaal bedrijf dus zo werkt het niet bij ze.

En trouwens: op dit forum noch op KPN.com van KPN nog steeds geen tekst en uitleg over deze "kosten n.a.v. opzegtermijn". En geen excuses voor alle gedupeerden. Hoe zou dat toch komen?

Op 22 juni heb ik ook een bericht gepost over mijn hoge opzegkosten, ik ben benieuwd wanneer ik iets van KPN te horen krijg.

Beste SGC,

Bij de Geschillencommissie kun je alleen als consument een klacht indienen. En dat is dus het het punt; de 'kosten n.a.v. opzegging' geldt bij een ZakelijkBelbasis abonnement. Dan ben je dus dus een zakelijke klant en kunt niet aankloppen bij de Geschillencommissie.

Maar misschien weet jij een andere ingang!?

Dan hoor ik die heel graag!

Is dat niet mogelijk bij de Geschillencommissie Beroep en Bedrijf? En als je stiekem door KPN bent overgezet naar "zakelijk", dan zou ik je situatie voorleggen aan de SGC om te vragen bij wie je moet zijn.

Ik heb ruim 13 jaar lang een zakelijk abonnement gehad van KPN. In 2011 gingen we verhuizen en kozen we voor een VOIP oplossing waardoor we het vaste abonnement opgezegd hebben.

Ik begrijp dat er een bepaalde opzegtermijn vastzit aan een opzegging maar tot mijn grote verbazing ontving ik een rekening van E 1.120,83 voor het opzeggen. Dit bedrag is zelfs veel hoger dan mijn reguliere telefoonrekening. Dat kan toch niet, 13 jaar klant zijn en bij het opzeggen nog even dit bedrag moeten aftikken voor niks.

Hebben meer mensen hier problemen mee en kan ik bezwaar aantekenen?

Reputatie 3
Badge +6


Beste Smiter,

Graag verwijs ik u via de onderstaande link naar het volgende topic waarin u informatie vindt omtrent uw vraag.

Opzeggen Zakelijk Vast Bellen

 

Met vriendelijke groet,

Daan


Reageer