Vraag

doorgeven van namen van wie welke websites bezoeken

  • 29 september 2017
  • 12 reacties
  • 780 keer bekeken

Ik heb vernomen dat KPN de namen doorgeeft aan derden van welke websites zij bezoeken. KPN kan technisch meekijken met wie welke websites bezoekt. Dat wil zeggen dat namen in het systeem opgezocht kunnen worden met de informatie welke websites zijn bezoeken. En omgekeerd dat bij website bezoek opgezocht kan worden wie dat zijn. Is dit geen inbreuk op de privacy van abonnees? Geldt het postgeheim niet voor wie welke websites bezoekt?

12 reacties

Reputatie 7
Badge +19
Vermeld de bron dan even, hoe je aan deze info komt, ik denk dat het een verhaaltje is n.l.
Reputatie 7
Badge +30
Hoi,

Dit wordt niet gedaan (en sowieso niet zonder gerechtelijk bevel), Kan je aangeven waar je dit vernomen hebt?

Robin
Niet zomaar van iemand vernomen dat dit gebeurt, ik heb het gemerkt. Ik had eens contact met iemand van de technische dienst. Hij kon meekijken naar waar ik was op internet. Dat houdt niet expliciet in dat dat dan ook de websites worden bijgehouden die ik bezoek. Maar uitgesloten is dat niet. Ik ontdekte het in contact met een ambtenaar van de politie. Zij hebben inderdaad een bevoegdheid als er een gerechtelijk bevel is. Dat kan er niet zijn geweest omdat ik mij nooit bevind op websites met strafbare inhoud zoals kinderporno. Ik behoud mij wel het recht voor websites te bezoeken die gaan over onderwerpen, zoals wapentuig, islam, rechts extremistische sites louter omwille van informatie die voor mij belangrijk is. Er was geen gerechtelijk bevel er was alleen nieuwsgierigheid naar waarom ik die sites bezocht om mijn profiel te beschouwen. Er was ook interesse in mijn persoonsgegevens. Opvallend dat de interesse uitging van islam georiënteerde politieambtenaren die immers als politie ook een recht hebben van inzage. Met de beschikbare gegevens zoals leeftijd is het niet zo moeilijk om in de systemen te kijken. Volgens mij heeft de Politie een apart vertrek met een computersysteem waar officieel met toestemming toegang gekregen kan worden voor inzage in de systemen. Dit wordt niet nageleefd en de toestemming is vrij makkelijk te omzeilen. Als een gerechtelijk bevel noodzakelijk is hoe kan de internetrecherche dan surveilleren op internet.?Uit de strafbare bezoeken blijkt dat er eerst een strafbaar feit werd ontdekt en dat toen pas het gerechtelijke bevel kwam voor diepgaand onderzoek.
Een ander moment dat ik merkte dat mijn website bezoek was opgemerkt was toen ik bij een religieuze feestelijkheid opzocht waar ik een kerkdienst kon bezoeken die gay vriendelijk was. Ik zocht naar adres en tijdstip van de dienst. Vanaf het moment dat ik het CS verliet kreeg ik het gevoel gevolgd te worden.
Het was zondag. Het gevoel hebben dat je wordt gevolgd kan berusten op angst. Voor de deur echter voelde ik mij gehinderd door iemand met een bekend gezicht van wie ik zeker weer die komt niet voor deze dienst die controleert hier mijn aanwezigheid. Hij reed zeker van zichzelf in een auto weg. Dit was voldoende om mij officieel te laten weten dat geobserveerd werd. Het is verplicht na een onderzoek een verdachte te laten weten dat hij werd geobserveerd.
De vraag waar ik mee rondloop is waar is de internetrecherche te vinden die beroepsmatig mijn bezoeken nagaat, hoe speelt dit zich af op technisch niveau. Waarom zou internetrecherche informatie doorgeven aan hun islamitische collega's. Omdat die verplicht zijn informatie door te geven over radicale geloofsgenoten?
Reputatie 7
Badge +19
Het zou kunnen wat je zegt, maar ik begrijp je probleem niet.
Als (en ik zeg uitdrukkelijk als) het waar is dan kijken ze heus niet alleen bij de KPN, dus wat is je probleem?
Als je niets te verbergen hebt dan zou ik me er niet druk over maken.
Ik meen het recht te hebben op mijn geheimen. Als ik iets wil verbergen dan is dat om mijn leefsfeer in bescherming te nemen tegen al te opdringerig gedrag dat ik kan reguleren. Er is geen wet die mij verbiedt geheimen te hebben en te verbergen wat ik wil verbergen. De waarom vraag en het antwoord liggen bij mij en niet bij buitenstaanders. Er zijn wel opvattingen die uitdragen dat je geen geheimen mag hebben en dat je niet verbergen mag wat je wil verbergen. Het is volgens onze democratische normen niet gerechtvaardigd een andere jouw morele regels op te leggen. Waarden en normen zijn geen morele regels. Waarden normen gaan juist over dat de wet je toestaat je geheimen te hebben en te verbergen wat je wil verbergen. Alleen een gerechtelijk bevel mag dit doorbreken in verschillende situaties. Niet om te achterhalen wie welke diensten bezoekt. Niet om te achterhalen welke informatie iemand zoekt.
Het gaat over gerechtelijke bevelen om toegang te krijgen tot iemands website bezoek op ambtelijk en persoonlijk niveau. Als er geen gerechtelijke bevelen zijn en als de naleving omzeild kan worden, dan is dat een schending van de leefsfeer en de wet die uitdrukkelijk recht geeft op privacy.
Reputatie 7
Badge +30
Persoonlijk twijfel ik een beetje aan de waarheid van dit verhaal. Maar ik kan je denkwijze wel begrijpen en ben van mening dat je zeker recht op privacy hebt. Verder is je denkwijze ook logisch maar ik denk persoonlijk dat dit wel erg ver gaat.

Maar als je denk dat je genoeg bewijs hebt kan je eventueel schriftelijk een klacht indienen, dit aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (want uiteindelijk is het dat ook) en eventueel een bericht richting het ACM.
Verder kan je de politie inlichten over de achtervolging.

Robin
Reputatie 7
De wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is op 11 maart 2015 door de voorzieningenrechter buiten werking gesteld.

De overheid heeft op 12 september 2016 een nieuw wetsvoorstel ingediend, maar deze is naar ik weet nog niet goedgekeurd.
Ik kan mij indenken dat je twijfelt aan de waarheid van mijn verhaal. Zijn we het wel in Nederland gewend dat de overheden en andere instellingen hoe langer hoe meer willen weten van wat de burgers zoals doen? Allicht dat er dan eerst twijfel is als er gevallen komen waaruit kan blijken dat de privacy van burgers geschonden wordt. Nu is die schending via de media zichtbaar als het om criminele activiteiten gaat. Dat politiek gedrag ook gecontroleerd gaat worden komt dichtbij. Net als in de voormalige Oostbloklanden worden de redenen onderzocht van jouw afwijkend gedrag simpel omdat je verdacht bent bij voorbaat. Er zijn statistieken van categorieën websites die aangeven welke frequent bezocht worden en welke minder. Intunen op de individuele bezoeker lijkt mij niet zo moeilijk als je ergens in het technische systeem bij de knoppen zit. Ik zocht naar colt 32. Verdacht bij voorbaat. Moet ik gaan uitleggen dat ik die term tegenkwam in een detective serie en dat ik wilde weten hoe die eruitzag? De internetrecherche vraagt zich af wat moet een burger met een colt 32?
Feiten zijn polyinterpretabel maar niet in ieder politieke systeem en al zeker niet in een heersende islamitisch zienswijze. 😑
Reputatie 7
Badge +28
Ik denk dat ons Privacy statement precies beantwoord wat er wordt bijgehouden, waarom, hoe lang en welk van deze gegevens optioneel zijn (opt-in of opt-out). Via MijnKPN > Instellingen > Privacy zijn die gegevens aan te passen.
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb het privacystatement gelezen. Het sluit theoretisch uit dat iemand mijn gegevens in mijn pc heeft bekeken van uit de KPN systemen. Geen Politie bijvoorbeeld.
Dan is het niet uitgesloten dat iemand mijn computer heeft gehackt waardoor hij toegang kreeg tot mijn internetbezoeken en andere files.
Als jij weet hoe ik kan nagaan of ik door een hacker wordt gevolgd dan hoor ik dat graag. Hieraan verbonden mijn vraag waarom geeft de KPN hier geen directe en makkelijk toegankelijke informatie over. Ik kwam het programma klokhuis tegen waarin wordt uitgelegd dat het ip adres een aanknopingspunt is om te onderzoeken of iemand de firewall kon omzeilen en binnen kon komen.
Reputatie 7
Badge +30
Het privacy statement is gewoon te vinden op de plek waar je hem zou verwachten. Onderaan de homepage.

Om het "hacken van je computer" uit te sluiten kan je het besturingsysteem herinstalleren of gewoon kijken welke requests er allemaal naar het internet gedaan worden.

Ik kwam het programma klokhuis tegen waarin wordt uitgelegd dat het ip adres een aanknopingspunt is om te onderzoeken of iemand de firewall kon omzeilen en binnen kon komen.
Sorry, maar wat bedoel je hier precies mee?

Robin

Reageer