Vraag

Harman Kardon speaker vraag

  • 2 januari 2019
  • 2 reacties
  • 184 keer bekeken

Ik ben deze conversatie reeds gestart als conversatie op een andere conversatie...maar nu ook nog even als zelfstandige conversatie/vraag het volgende:Beste KPN,

In november 2018 zag ik de actie van de Harman Kardon speaker op de website van KPN. Uit de actievoorwaarden blijkt dat om in aanmerking te komen voor deze actie, sprake moet zijn van klanten die al een vast abonnement van KPN hebben en in de actieperiode een extra 2-jarig zorgeloos abonnement van KPN afsluiten.

Op 23 november jl. heb ik telefonisch contact met KPN opgenomen over de actie van KPN betreffende de speaker Harman Kardon bij een zorgeloos KPN abonnement (deze actie liep tot en met 30 november 2018). Ik heb tijdens het telefoongesprek bij de medewerker o.a. gevraagd of ik aan de voorwaarden voldeed, omdat ik samen met mijn vriend een vast pakket heb van KPN, maar dit pakket staat op naam van mijn vriend (NB. Mijn vriend en ik wonen al samen vanaf 2011 en hebben een notarieel samenlevingscontract; wij zijn feitelijk praktisch gelijk te stellen aan een stel die getrouwd is. Ook bij bijv. een huwelijk kan de andere partner zijn/haar naam behouden). Van de betreffende medewerker van KPN begreep ik dat het feit dat het vast pakket op naam van mijn vriend staat, geen enkel probleem zou moeten zijn om in aanmerking te komen voor de actie van de Harman Kardon speaker. Het belangrijkste is - aldus de KPN medewerker - dat sprake is van een vast pakket van KPN op hetzelfde adres als waarvoor een nieuw zorgeloos mobiel telefoonabonnement van KPN wordt afgesloten.

Gelet op het telefoongesprek met de betreffende KPN-medewerker heb ik op 25 november 2018 besloten om een 2-jarig zorgeloos abonnement van KPN af te sluiten en heb ik ook meteen daarna een aanvraag voor de Harman Kardon speaker ingediend.

Op 25 november 2018 heb ik ook een e-mail gekregen van KPN dat ze met de aanvraag aan de slag zouden gaan en ik zou binnen 4 weken iets horen.

Echter, tot op heden wacht ik nog op een mail van KPN, want ik heb namelijk helemaal niets meer gehoord. Uiteindelijk ben ik zelf gaan chatten en bellen. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een bevredigend resultaat, want ik word gewoonweg afgescheept door KPN (eerst zou ik binnen 1 week iets horen, maar dat is ook niet gebeurd; vervolgens werd ineens gesteld dat ik niet aan de voorwaarden zou voldoen, waarbij een medewerker wel een coulance formulier wilde invullen maar een andere medewerker - waarmee de medewerker die het coulance formulier wilde invullen zat te chatten - aangaf dat dit niet zou kunnen; kortom: ik word afgescheept door KPN; anders kan ik het niet noemen).

Ik merk op dat ik voldoe aan de gestelde voorwaarden (mijn vriend en ik hebben een vast pakket (op naam van mijn vriend waarmee ik dus al sinds 2011 samenwoon) en ik heb een nieuw zorgeloos abonnement afgesloten, wat nu dus niet echt zorgeloos blijkt te zijn...) en ik vorder dan ook nakoming van die speaker waar ik recht op heb (ik heb vooraf namelijk geïnformeerd of ik in aanmerking kwam, dat was volgens de KPN medewerker die ik sprak op 23 november 2018 het geval, en dan moet er gewoonweg nakoming volgen).

Op 21 december jl. heb ik ook een klacht hierover ingediend. Op die klacht heb ik nog geen reactie ontvangen.

Ik verzoek KPN nu ook nog eens via deze weg vriendelijk doch dringend om mij verder te berichten en eindelijk de Harman Kardon speaker, waar ik recht op heb want ik voldoe aan de gestelde voorwaarden, te doen toekomen (nakoming ex art. 6:74 BW). Tevens verzoek ik om compensatie van de door mij gemaakte kosten.

2 reacties

Beste KPN,

Via de Direct Message van jullie Twitter account (KPN webcare) begrijp ik inmiddels dat ik aan de voorwaarden voor de speaker voldoe en dat mijn aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer ontvang ik dan de bevestigingsmail? (Dit lijkt mij geen moeilijke e-mail om op te stellen, aangezien ik via Twitter heb begrepen dat de aanvraag is goedgekeurd). En wanneer ontvang ik dan de betreffende speaker? Twee hele simpele vragen, waarop ik constant een onbevredigende, vage reactie van jullie krijg (Zo is o.a. verwezen naar een andere afdeling, ik zou zeggen: communiceer dan eens met die andere afdeling. Jullie zitten toch in de communicatie business?!)! Ik wens meer duidelijkheid, aangezien ik al ruim 6 weken wacht op een verdere reactie van jullie!

Ik heb al via Twitter een ingebrekestelling gestuurd, maar doe het nu ook nog eens via deze weg. Immers, via Twitter is op de ingebrekestelling gereageerd dat door de omvang en de complexiteit van de actie geen eenduidig simpel antwoord is te geven. Er wordt wel aangegeven dat ik de speaker sowieso ga krijgen alleen dat de verwachte leverdatum simpelweg nog niet bekend is. Ik wens, zoals hiervoor aangegeven, meer duidelijkheid.

INGEBREKESTELLING:

Ik snap dat KPN de actie heeft onderschat, maar ik wacht al 6 weken en dat is echt onacceptabel. Voorts kan mij door KPN ook geen termijn worden gegeven waarop die speaker aan mij wordt toegezonden, wat eveneens onacceptabel is. Dergelijke termijnen moeten gewoonweg bekend zijn, dan wel met de betreffende afdeling verder worden afgestemd.
(NB. Het is wel vreemd dat er geen termijnen aan mij zouden kunnen worden gegeven, want via het KPN forum worden wel termijnen doorgegeven!).

Gelet hierop en gelet op het feit dat in het Twitter bericht van gisteren duidelijk staat dat ik recht heb op de speaker, vorder ik nu nakoming van deze speaker (ex art. 6:74 BW).

Ik heb KPN meerdere keren gevraagd om de verplichtingen na te komen en tot op heden heeft KPN dat niet gedaan. Dat KPN de actie heeft onderschat is niet iets wat aan mij kan worden toegerekend. Dat is echt iets waarvoor KPN verantwoordelijkheid dient te nemen. Dit betekent dan ook dat ik KPN via dit bericht de mogelijkheid bied om - nu ik recht heb op de speaker - deze speaker binnen 14 dagen aan mij toe te sturen. Als nadere informatie uitblijft, dan zie ik mij genoodzaakt om juridische stappen te zetten. Als hieruit evt. kosten volgen, verzoek ik tevens om vergoeding van deze kosten.

Kortom: KPN blijf niet langer in gebreke en stuur mij nu gewoon die speaker waar ik recht op heb.

Ik zie graag een nadere reactie met meer informatie en duidelijkheid tegemoet.

#durfverantwoordelijkheidtenemen
Reputatie 7
Badge +28
Ha Kim, welkom! Ik heb van mijn collega inderdaad begrepen dat hij op Twitter met je in gesprek is. Het lijkt me niet heel handig om via verschillende kanalen met je vraag aan de gang te gaan, daar anders zaken door elkaar gaan lopen. Ik zie ook dat via Twitter bevestigd is dat je recht hebt op de speaker en deze ook gaat krijgen. Helaas weet ook ik niet wanneer dit het geval gaat zijn. Zodra de nieuwe voorraad binnenkomt, zullen we deze weer versturen. Je zult dit af moeten wachten, excuses daarvoor. Ik kan er niets anders van maken.

Reageer