Beantwoord

Niet Functioneren van de UDP/TCP verbindingen

  • 17 oktober 2018
  • 5 reacties
  • 368 keer bekeken

Geachte KPN Forum

Datum: 13-10-2018,

Namens de heer J.W L schrijf ik u digitaal een klacht betreft het ongevraagd sluiten van de TCP/UDP verbindingen voor PortForwarding. KPN heeft tijdens de nieuwste Firmwareupdate de poorten dichtgezet voor heer L. De heer Liefers heeft 8 jaar geleden expliciet gevraagd om PortForwarding mondeling in de winkel van KPN en in het klantcontact center.

Dit was allemaal geen probleem volgens de KPN medewerker. Deze ADSL vervolgens naar GLASVEZEL FIBER 100MBIT verbinding heeft afgelopen jaar altijd gewerkt tot 01-06-2018.

Er is herhaaldelijk contact geweest met KPN met uw medewerkers en tevens ook gevraagd voor een AVG, (Algemene Vordering Gegevensbescherming) overzicht betreft alle telefoongesprekken, chat history / gegevenshistorie, logbestanden tussen de heer G.M Liefers en de heer J.W L names de bewaarplicht van minimaal 1 jaar.

Rapportage Huidige modem Configuratie met persoonsgegevens verborgen:
https://goo.gl/f3K4WC

Gijs L
Uw kunt reageren op dit bericht of een DM


Deze digitale brief graag mondeling of schriftelijk in behandeling nemen om een rechtszaak te voorkomen.

Hoogachtend,

Mevr. B
icon

Beste antwoord door Joran 22 oktober 2018, 13:37

Goedemiddag Gijs, wat een verhaal! Ik begrijp dat er al een klachtenprocedure loopt, waarin verschillende acties worden uitgevoerd om het probleem te verhelpen. Er is ons gevraagd de oplossing aan dit klachtenteam over te laten zodat we elkaar niet in de weg zitten. Ik wil je, of dhr. G.M Liefers, dan ook verzoeken direct contact op te nemen met de klachtbehandelaar.
Bekijk origineel

5 reacties

Reputatie 7
Badge +30
Ja leuk verhaal allemaal, maar:
Dit zou ik niet via een forum doen. Als je als zo te keer wilt gaan stuur je netjes een brief.
Je test betreffende de forwarding niet eens correct is. Je forward een aantal poorten, draait niets op die poorten, of laat dat in iedergeval niet blijken, en doet een poortscan die niet eens die poorten scant.
Verder geef je aan dat IPv6 uit staat met direct daar onder bewijs dat het aanstaat.

Overigens laat je op meerdere plekken in het document toch het externe IP zien die je een stukje verder ineens wel veer weghaalt.

En, wat is nu precies het probleem? "Niet Functioneren van de UDP/TCP verbindingen" is te breed, en als je het kpn forum kan openen, een poort scan kan uitvoeren en de routerconfiguratie kan bekijken werkt TCP sowieso.
Geachte Robin,

De onderstaande poorten draai ik wel:

80 , voor Apache
Port 1443 is the default port used by SQL
Age of Empires deze poort staat ook open 192.168.2.100


Van u krijg ik zelf een iPv4 adres geen iPv6 adres en dit zit niet in een apart VLAN
. Als ik direct op de WAN aansluit in VLAN4 dan heb ik gewoon internet, met alle poorten open. Het modem haalt met de nieuwste firmwareupgrade alle poorten tegen.
En als je naar beneden scrollt dan zie je dat alle poorten geforward zijn op profiel 192.168.2.100 . In de experiabox v10 Arcadyan kan je profielen selecteren.


Ook in een DMZ zone werkt dit niet, dan hoef ik niet apart te PATTEN naar de port deze zal dan open moeten zijn maar werkt ook niet naar wens.
Tevens kan je ook niet eens pingen naar het exterene IP adres
Reputatie 7
Badge +28
Goedemiddag Gijs, wat een verhaal! Ik begrijp dat er al een klachtenprocedure loopt, waarin verschillende acties worden uitgevoerd om het probleem te verhelpen. Er is ons gevraagd de oplossing aan dit klachtenteam over te laten zodat we elkaar niet in de weg zitten. Ik wil je, of dhr. G.M Liefers, dan ook verzoeken direct contact op te nemen met de klachtbehandelaar.
Reputatie 7
De Experia Boxen van KPN houden geen enkele poort tegen uitgezonderd TCP poort 8085 die gereserveerd is voor het op afstand beheren van de Experia Box.
Uit jouw rapportage huidige modem configuratie blijkt dat die PC als DMZ Host ingesteld is en dan moet je dus geen port-forwardings definiëren. Tevens moet een DMZ Host ook bekabeld aangesloten zijn en niet via wifi.

Ik vind het overigens ik zeer onverstandig om een PC als DMZ Host in te stellen, immers die staat dan open en bloot op Internet met alleen de firewall van die PC zelf om hem te beschermen.

Wees overigens blij dat de Experia Box niet reageert op een ping, dat is mijns inziens zeer gewenst. Wil je toch dat jouw publieke IP adres te pingen is, zorg dan dat de DMZ Host reageert op pingverzoeken.

Reageer