Beantwoord

Vrije router keuze nu wettelijk vastgelegd

  • 24 december 2016
  • 699 reacties
  • 73198 keer bekeken


Toon eerste bericht

699 reacties

Reputatie 7
Vandaag overleg gehad met ConsuWijzer en zoals ik al verwacht had zijn de providers nu al verplicht de technische specificaties te publiceren voor het aansluiten van een eigen router op het netwerk. Daarnaast zijn de providers nu ook al verplicht hun medewerking te verlenen bij het uitschakelen van de router functionaliteit van een modemrouter. Feitelijk betekent dat dat KPN vandaag al verplicht is om een bridge-mode op de Experia Box te ondersteunen.

Tevens is een provider verplicht om de klant van alle benodigde informatie te voorzien om een eigen router te kunnen configureren indien hij/zij daarom verzoekt.

Daarom wil ik langs deze weg KPN dan ook vriendelijk verzoeken om mij de benodigde specificaties zo spoedig mogelijk toe te sturen, dan wel de URL's bekend te maken waarop ik de specificaties kan vinden.
Ik snap dat KPN wellicht tijd nodig heeft om de specificaties op een begrijpelijke een éénduidige wijze te publiceren, toch wil ik een deadline stellen om mij uiterlijk eind april 2017 de benodigde specificaties te verstrekken.
Ik hoop spoedig reactie te mogen ontvangen van iemand van het KPN Webcare team inzake dit verzoek.
Reputatie 7
Badge +13
Vandaag overleg gehad met ConsuWijzer en zoals ik al verwacht had zijn de providers nu al verplicht de technische specificaties te publiceren voor het aansluiten van een eigen router op het netwerk. Daarnaast zijn de providers nu ook al verplicht hun medewerking te verlenen bij het uitschakelen van de router functionaliteit van een modemrouter. Feitelijk betekent dat dat KPN vandaag al verplicht is om een bridge-mode op de Experia Box te ondersteunen.

Tevens is een provider verplicht om de klant van alle benodigde informatie te voorzien om een eigen router te kunnen configureren indien hij/zij daarom verzoekt.

Daarom wil ik langs deze weg KPN dan ook vriendelijk verzoeken om mij de benodigde specificaties zo spoedig mogelijk toe te sturen, dan wel de URL's bekend te maken waarop ik de specificaties kan vinden.
Ik snap dat KPN wellicht tijd nodig heeft om de specificaties op een begrijpelijke een éénduidige wijze te publiceren, toch wil ik een deadline stellen om mij uiterlijk eind april 2017 de benodigde specificaties te verstrekken.
Ik hoop spoedig reactie te mogen ontvangen van iemand van het KPN Webcare team inzake dit verzoek.
ik sluit me aan bij jou mening
ik hoop dat KPN dit snel vrij gaat geven
Reputatie 7
Ik hoop spoedig reactie te mogen ontvangen van iemand van het KPN Webcare team inzake dit verzoek.Mag ik een reactie van KPN op mijn vorige bericht of moet ik echt de geschillencommissie gaan aanschrijven?
Ik sluit me hier ook bij aan en verwacht van KPN op zijn mist een reactie hier
Reputatie 1
Ik hoop spoedig reactie te mogen ontvangen van iemand van het KPN Webcare team inzake dit verzoek.Mag ik een reactie van KPN op mijn vorige bericht of moet ik echt de geschillencommissie gaan aanschrijven?

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument


Geachte heer Hoogers,

Hartelijk dank voor uw bericht van 4 april 2017. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft uw e-mail naar ons doorgestuurd. ConsuWijzer is het consumentenloket van ACM. Daarom krijgt u van ons een reactie.

U schrijft ons dat KPN weigert om SIP gegevens vrij te maken. KPN geeft aan hier bezwaar tegen te hebben ingediend. U wilt hiervan melding doen. Wij stellen het op prijs dat u de moeite hebt genomen om uw klacht bij ons te melden! De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft veel aan deze melding. In deze e-mail vertellen we wat uw rechten zijn en wat u kunt doen om uw probleem op te lossen. Ook vertellen we wat we met uw klacht doen.

Ons advies
Sinds 28 december 2016 geldt het Besluit eindapparaten. Dit betekent meer duidelijkheid over uw rechten om ‘eindapparaten’ aan te sluiten op het telecommunicatienetwerk van een aanbieder.

Wat zijn eindapparaten?
Eindapparaten zijn apparaten die je direct of indirect kan aansluiten op een telecommunicatienetwerk. Denk bijvoorbeeld aan een computer, laptop, televisie, decoder of router.

Wat zijn de plichten van uw aanbieder?
U hebt het recht om een eindapparaat aan te sluiten op het netwerk van uw aanbieder. Het apparaat moet dan wel geschikt zijn om aan te sluiten op het netwerk van uw aanbieder. Uw aanbieder moet daarom de instellingsgegevens die u nodig hebt om een eindapparaat aan te sluiten op zijn website zetten. Gaat het om informatie die alleen geldt voor u persoonlijk? Of om informatie die specifiek voor uw aansluiting geldt? Dan moet uw aanbieder deze informatie bij aanvang van het abonnement geven, of als u daar zelf om vraagt.

Geldt het besluit ook voor het aansluiten van een eigen modem?
Hoewel het zeer recente Besluit eindapparaten meer duidelijkheid geeft, zijn er nog zaken die op dit moment verder uitgewerkt worden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of een modem ook een eindapparaat is. Het Ministerie van Economische Zaken is van plan om bedrijven en consumenten de mogelijkheid te geven hun mening hierover te geven. Dat heet een consultatie. Het Ministerie verwacht deze consultatie uiterlijk halverwege 2017 af te ronden. Daarnaast kunnen aanbieders in bepaalde gevallen tijd nodig hebben om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe regels uit het Besluit eindapparaten. Consuwijzer houdt u hiervan op haar website de hoogte.

Kan ik wel zelf een router aansluiten?
Een router is ook een eindapparaat. U kan een router dus aansluiten op een modem die u van uw aanbieder hebt gekregen. Hebt u van uw aanbieder een modem gekregen met een ingebouwde router? En wilt u uw eigen router aansluiten? Dan is het soms nodig dat uw aanbieder de routerfunctie in de modem uitschakelt. Uw aanbieder moet hieraan meewerken. Let op: Gebruikt u ook VoIP-telefonie via deze modem? Dan kunt u daarvan misschien geen gebruik meer maken. Soms kunt u VoIP-telefonie ook via de router instellen.

Wat is eigenlijk het verschil tussen een router en een modem?
Een modem zet het netwerksignaal van uw aanbieder om naar een bruikbaar signaal voor thuis. Een router verbindt apparaten met elkaar in een thuisnetwerk. Aanbieders leveren tegenwoordig vaak een modem met een ingebouwde router.

Kan ik zelf een eigen VoIP- dienst instellen?
Hebt u een alles-in-één abonnement waarbij u ook kunt bellen via VoIP telefonie? En verandert u de instellingen van uw modem/router om een VoIP-dienst van een andere aanbieder te gebruiken? U bent waarschijnlijk met uw netwerkaanbieder overeengekomen bij hem ook een VoIP- telefoniedienst te kunnen gebruiken. Overschrijft u die instellingen voor het gebruiken van een VoIP- dienst van een andere aanbieder? Dan kunt u niet meer gebeld worden op het nummer dat u van uw aanbieder had gekregen. Soms kunt u meerdere VoIP-diensten instellen op uw eindapparatuur.

Kan ik een eigen televisietuner of decoder aansluiten?
Aanbieders werken vaak met versleutelde televisiesignalen. Om deze om te kunnen zetten biedt uw aanbieder een smartcard. U kunt alleen een eigen TV-tuner/decoder aansluiten die geschikt is voor de door uw aanbieder gebruikte televisiesignalen. Voorbeelden van televisiesignalen zijn: DVB-S, DVTB-T, DVB-C of IP-TV. De decoder moet ook geschikt zijn voor de zogenaamde ‘encryptie standaard’ van uw aanbieder, bijvoorbeeld CI of CI+. Informeer bij uw aanbieder welke decoders geschikt zijn voor het netwerk van uw aanbieder.

Wat is het belang van uw melding?
ConsuWijzer registreert uw melding voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM gebruikt uw melding om te zien waar problemen zijn. Krijgt ACM één of meer meldingen over een bedrijf? En houdt het bedrijf zich misschien niet aan de regels? Dan kan ACM een onderzoek starten. En als het nodig is bijvoorbeeld een boete geven.

Wanneer komt ACM in actie? Is één melding voldoende voor het starten van een onderzoek?
Ja, één melding kan voldoende zijn. ACM beslist of zij een onderzoek start naar een bedrijf. En of er na het onderzoek verdere actie nodig is.

Laat ACM mij weten of zij in actie komt na mijn melding?
Nee, ACM laat u niet weten wat er gebeurt met uw melding. Dat kan het onderzoek namelijk ongunstig beïnvloeden. Bedrijven weten niet altijd dat ACM hen onderzoekt. Ook kan het zijn dat het bedrijf zich toch aan de regels houdt. Het bedrijf krijgt dan onterecht een slechte naam. ACM geeft daarom pas na het onderzoek informatie aan de buitenwereld. Als na een onderzoek blijkt dat een bedrijf de regels heeft overtreden kan ACM dat bekend maken op www.consuwijzer.nl en op www.acm.nl.

Lost ConsuWijzer uw probleem met een bedrijf op?
Nee. ConsuWijzer vertelt u wat uw rechten zijn en geeft u advies over hoe u uw recht kunt halen. U kunt dan zelf actie ondernemen om uw probleem op te lossen.

Hebt u nog vragen?
Belt u dan gerust met ConsuWijzer. Het telefoonnummer is 088-0707070. Als u belt, vragen we naar uw contactnummer. Dat nummer is 100551914. Op www.consuwijzer.nl staat meer informatie over uw rechten als consument. Op de website staan ook handige voorbeeldbrieven.

Met vriendelijke groet,

ConsuWijzer
(T) 088-0707070
Bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur

Volg ons op:
www.consuwijzer.nl
facebook.com/consuwijzer
twitter.com/consuwijzer


Zie bovenstaand bericht. Er wordt nog uitgezocht of een modem een eindapparaat is (naar mijn idee wel), KPN moet wél helpen met bridgen/eigen router aansluiten.
Voor glasvezel is geen modem nodig. De router kan direct op de genexis worden aangesloten
Reputatie 7
...Er wordt nog uitgezocht of een modem een eindapparaat is (naar mijn idee wel), KPN moet wél helpen met bridgen/eigen router aansluiten.Het is bekend dat er nog een consultatieronde plaatsvindt om zowel bedrijven als consumenten hun mening te laten geven over de vraag of een modem al dan niet een eindapparaat is. Dit betreft echter de modem, niet de router. Voor de router geldt vandaag de dag al dat de provider 100% medewerking moet verlenen aan de consument die een eigen router wil gebruiken. De provider is nu al verplicht om de benodigde specificaties te publiceren. Nu wil ik KPN best wat tijd geven zodat een correcte en volledige publicatie bewerkstelligd kan worden, maar ik heb geen jaren (en zelfs geen maanden) de tijd., de Experia Box moet er uit aangezien deze mij beperkt in de functionaliteit en beveiliging van mijn netwerk.

Eigenlijk heb ik maar drie zaken nodig:
1) De SIP gegevens zodat ik mijn Gigaset N300A IP daarmee kan instellen of een door KPN beheerde VoIP telefoonadapter zoals bijvoorbeeld de Cisco SPA112 ATA. Een derde optie is dat KPN mij geen van beide levert. Even goede vrienden, dan moet ik alleen even het nummer van mijn vaste lijn naar een andere VoIP provider laten porteren.
2) Documentatie t.b.v. het inrichten van de IGMP proxy server voor ITV.
3) Documentatie t.b.v. het opzetten van de pppoe sessie.

Mocht KPN nog niet klaar zijn met die publicatie, ze mogen me die info ook best in een privé bericht sturen en als daar een NDA voor getekend moet worden, waarin staat dat ik die informatie niet publiek mag maken zolang KPN dat niet zelf gedaan heeft, dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen zolang ik de benodigde informatie maar krijg. Niet over een half jaar, maar (eigenlijk) gisteren en laten we zeggen in ieder geval voor het einde van deze maand.
Reputatie 7
Voor glasvezel is geen modem nodig. De router kan direct op de genexis worden aangeslotenWare het niet dat de Genexis de glasvezelmodem bevat.
Zie ook: https://forum.kpn.com/internet-9/experia-box-v11-meer-minder-precies-goed-374344
Reputatie 7
Badge +28
Ik hoop spoedig reactie te mogen ontvangen van iemand van het KPN Webcare team inzake dit verzoek.Mag ik een reactie van KPN op mijn vorige bericht of moet ik echt de geschillencommissie gaan aanschrijven?
Die hebben we even gemist, je vorige bericht. Sorry daarvoor.

Intern hebben we nog geen verdere informatie ontvangen. Ik verwacht ook dat we niets officieel publiceren voordat de consultatieronde voltooid is. Maar ik ga navraag doen, ik kom er zsm op terug!
Reputatie 7
...Ik verwacht ook dat we niets officieel publiceren voordat de consultatieronde voltooid is. Maar ik ga navraag doen, ik kom er zsm op terug!Dank dat je navraag zal gaan doen en ik hoop dat je heel snel met een terugkoppeling zult komen.
Waar ik nu zo ontzettend "bang" voor ben is dat KPN inderdaad die consultatieronde afwacht en dan eens een keer gaat beginnen met het voorbereiden van die publicatie. Sorry dat ik het zeg, maar dat is wel mijn ervaring zoals je waarschijnlijk wel weet als je een aantal andere topics van mij gelezen hebt.

Mag ik KPN er op wijzen dat de verplichting er ook vandaag al is om de consument te voorzien van de benodigde informatie zodat hij/zij een eigen router kan gebruiken. Van een router is al vastgesteld dat het een eindapparaat betreft en daarmee vandaag de dag al onder die wetgeving valt.

Ik bied aan om mij via privé berichten of mail te voorzien van de benodigde info en indien nodig ben ik bereid een NDA te ondertekenen om de verstrekte informatie niet publiek te maken zolang KPN dat zelf niet publiek gemaakt heeft.

Mij is er zeer veel aan gelegen om zo snel mogelijk de Experia Box (V10) te kunnen vervangen door een EdgeRouter Lite.
Er zijn twee dingen die mij weerhouden om dat vandaag al te doen:
1) Formele toezegging dat het gebruik van een eigen router ondersteund wordt vanuit KPN.
2) De SIP instellingen. Het liefst laat ik mijn vaste telefoonlijn bij KPN, maar als er geen oplossing komt t.a.v. "SIP zonder een Experia Box", dan zal ik mijn vaste telefoon toch elders moeten onderbrengen.

Ik weiger mij ook neer te leggen bij de mogelijkheid dat de benodigde publicatie pas na de consultatieronde in de tweede helft van 2017 opgesteld wordt en ergens in Q4 2017 of zelfs Q1 2018 beschikbaar komt.
Mocht dat scenario werkelijkheid dreigen te worden, dan zie ik mij genoodzaakt dit echt bij de geschillencommissie voor te leggen.
Reputatie 1
...Er wordt nog uitgezocht of een modem een eindapparaat is (naar mijn idee wel), KPN moet wél helpen met bridgen/eigen router aansluiten.Het is bekend dat er nog een consultatieronde plaatsvindt om zowel bedrijven als consumenten hun mening te laten geven over de vraag of een modem al dan niet een eindapparaat is. Dit betreft echter de modem, niet de router. Voor de router geldt vandaag de dag al dat de provider 100% medewerking moet verlenen aan de consument die een eigen router wil gebruiken. De provider is nu al verplicht om de benodigde specificaties te publiceren. Nu wil ik KPN best wat tijd geven zodat een correcte en volledige publicatie bewerkstelligd kan worden, maar ik heb geen jaren (en zelfs geen maanden) de tijd., de Experia Box moet er uit aangezien deze mij beperkt in de functionaliteit en beveiliging van mijn netwerk.

Eigenlijk heb ik maar drie zaken nodig:
1) De SIP gegevens zodat ik mijn Gigaset N300A IP daarmee kan instellen of een door KPN beheerde VoIP telefoonadapter zoals bijvoorbeeld de Cisco SPA112 ATA. Een derde optie is dat KPN mij geen van beide levert. Even goede vrienden, dan moet ik alleen even het nummer van mijn vaste lijn naar een andere VoIP provider laten porteren.
2) Documentatie t.b.v. het inrichten van de IGMP proxy server voor ITV.
3) Documentatie t.b.v. het opzetten van de pppoe sessie.

Mocht KPN nog niet klaar zijn met die publicatie, ze mogen me die info ook best in een privé bericht sturen en als daar een NDA voor getekend moet worden, waarin staat dat ik die informatie niet publiek mag maken zolang KPN dat niet zelf gedaan heeft, dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen zolang ik de benodigde informatie maar krijg. Niet over een half jaar, maar (eigenlijk) gisteren en laten we zeggen in ieder geval voor het einde van deze maand.


Hoe geldt dit dan voor glasvezel'modems'? Ik ben het volledig met je eens, en ben ook bereid om de geschillencommissie hiervoor te berichtten.
Reputatie 7
Hoe geldt dit dan voor glasvezel'modems'?...Dat zal me eigenlijk een zorg zijn, voor mij hoeven modems helemaal geen eindapparaat te zijn. Sterker nog, ik zou er helemaal geen bezwaar tegen hebben als de modem gewoon beheerd blijft worden door KPN. Ik denk dat dat voor het scheiden van verantwoordelijkheden ook beter zou zijn.
KPN is verantwoordelijk voor de verbinding naar Internet en de klant voor de routering en het eigen netwerk.
Zie ook: https://forum.kpn.com/internet-9/experia-box-v11-meer-minder-precies-goed-374344
Dit is de reactie van de KPN klantenservice:

Er volgt eerst nog een overleg over de stappen met betrekking tot het besluit. Omdat de wetgeving (nog) niet aangepast is, gaf ik je het advies om het Forum te proberen. Totdat alles rond is kan ik je hier nog niet bij helpen. Mocht je nog andere vragen hebben dan zie ik ze graag tegemoet


😠 😠
Reputatie 7
Badge +28
Alright, ik heb de afgelopen tijd gesproken met collega's die zich hier vanuit juridisch- en netwerkperspectief mee bezig houden. Ik heb dan ook wat meer info voor jullie. Ik ben alleen bang, wjb, dat dit voor jou niet afdoende zal zijn. Desalniettemin is dit voor nu het antwoord. Ik blijf met deze collega's in gesprek. Als ik meer kan delen zal ik dat doen.

De insteek vanuit KPN is dat we de afronding van de consultatie willen afwachten voor we officieel dingen toezeggen, publiceren of vrijgeven. Ik heb dan ook geen gegevens beschikbaar die ik privé zou kunnen delen. In de tussentijd is er wel het een en ander mogelijk en beschikbaar.

Voor glasverbindingen zit de modemfunctie (omzetting licht naar ethernet) in het glasvezelkastje. De Experia Box is in dit geval dan ook alleen router. Het is op dit moment al mogelijk om de Experia Box te vervangen met een router naar eigen keuze. Wel zit daar dan wat puzzelen in, en zijn er wat beperkingen wat betreft verdere apparatuur. We hebben op dit moment geen overzicht beschikbaar wat de precieze vereisten zijn, en hoe en wat je zelf moet instellen. Dit is namelijk op wholesale niveau ingeregeld en op klantniveau eigenlijk niet te achterhalen. Vooralsnog verwijs ik (Erik) je dan ook door naar dit netwerkje.com stappenplan.

Je kunt op de eigen router vervolgens onze tv ontvanger aansluiten (zie ook deze netwerkje.com pagina). Het aansluiten van een eigen tv ontvanger (Apple TV, Android Box, etc..) om daarop onze zenders en dergelijke te bekijken zal niet kunnen. Het is onderdeel van de afspraken die wij hebben met de rechthebbenden dat de content alleen via onze ontvanger af te nemen is.

Wat betreft telefonie, je kunt de Experia Box aansluiten op de eigen router als een uit de kluiten gewassen VoIP adapter. Het vrijgeven van de SIP-gegevens is in de huidige technische opzet niet mogelijk. Dit kan wel bij XS4ALL.

In toevoeging daarop nog, voor mensen met een koperverbinding: op de KPN wholesale website is uitgebreide informatie beschikbaar waar een modem aan moet voldoen bij aansluiting op het KPN netwerk. De beschrijving daarvan (de Annex 2 pdf onder het tabblad documenten, hierboven ook gelinkt) is gericht op partijen die diensten leveren via ons netwerk en daarbij ook een eigen modem willen uitleveren. Maar het is in de context van dit topic ook relevant voor technisch ingestelde particulieren.
Reputatie 7
Ik heb alle informatie die ik nodig heb om mijn EdgeRouter te installeren al geruime tijd in huis en wacht eigenlijk maar op twee dingen:
1) De formele publicatie waarmee KPN dus ook formeel aangeeft eigen routers technisch te ondersteunen.
2) Formele uitspraak omtrent VoIP aangezien ook hier de Experia Box een actieve rol in speelt.
Reputatie 2
Badge +3
Wat is de status hiervan? De consultatie zou inmiddels geweest moeten zijn?
Reputatie 7
Badge +28
De consultatieronde is nog niet afgerond. ACM zal de bevindingen delen, ook op Consuwijzer; Kan ik mijn eigen apparatuur aansluiten op het netwerk van mijn internetaanbieder? Hou die pagina in ieder geval in de gaten. Zodra wij meer weten delen we dat ook in dit topic.
Reputatie 7
Vandaag Autoriteit Consument & Markt verzocht een update te geven omtrent de afronding van consultatieronde.
Ik hoop toch echt dat er op heel korte termijn wat beweging waar te nemen zal zijn.
Ik lees hier de informatie mbt het geven van gegevens waardoor er een eigen router of een eigen sip apparaat kan worden gebruikt.
Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo een heet hangijzer is en wat er mis is met de router die KPN levert?

Als de router een beperkende factor heeft waarom neemt men dan geen dienst bij een provider af die de keuze en vrijheid wel heeft?
Antwoorden van de router presteert ondermaats, de firewall is niet veilig genoeg etc. daar kan ik niets mee.
Als dat zo is dan nogmaals moet men zich afvragen of je geen andere dienst bij een andere aanbieder of een ander (zakelijk?) abonnement moet nemen.
Reputatie 7
Voor het overgrote meerendeel van de abonnees is er niets mis met de Experia Box.
Anderen kunnen niet wachten om de Experia Box te vervangen door een eigen router.
Reden om de Experia Box te vervangen is veelal het ontbreken van functionaliteit. Voor mij is de belangrijkste reden het ontbreken van een VPN Server.

De reden waarom die wetgeving er is gekomen is echter een hele andere. De wetgeving is op voordracht van het ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen en is puur gedreven door de wil om een open markt te creëren zodat ook andere leveranciers hun producten (routers) kunnen verkopen aan de abonnee van KPN, Ziggo, etc.
Reputatie 7
Badge +11
Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo een heet hangijzer is en wat er mis is met de router die KPN levert?.
Vrij simpel:
1. Ik wil niet dat KPN beslist dat ik hun router gebruik
2. Ik wil een router gebruiken met veel meer functionaliteiten en zonder tussenkomst van een Experia Box
Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo een heet hangijzer is en wat er mis is met de router die KPN levert?.
Vrij simpel:
1. Ik wil niet dat KPN beslist dat ik hun router gebruik
2. Ik wil een router gebruiken met veel meer functionaliteiten en zonder tussenkomst van een Experia Box


1. Waarom kies je dan geen andere aanbieder of ander abonnement die je wel die mogelijkheden biedt Anne?
2. Welke functionaliteiten bedoel je dan die andere routers wel zouden hebben? Ik hoorde wjb al vpn server noemen.
Reputatie 7
Badge +11
1. Omdat ik wel tevreden ben bij KPN, ik op het zelfde adres ook Ziggo Zakelijk afneem en ik geen zin heb om naar een virtuele provider over te stappen (:
2. VPN is zeker een belangrijk punt voor mij. Verder zou het fijn zijn dat KPN hun sip gegevens vrij geeft, ook weer een onderdeel dat de V10 biedt en je dan niet meer nodig hebt.
En een 3, ik wil gewoon graag mijn eigen router in eigen beheer gebruiken, namelijk mijn USG Pro en daar hoef ik echt niet nóg een router van KPN tussen te hebben.
Reputatie 7
Gisteren terugkoppeling gehad van ConsuWijzer n.a.v. mijn vraag wanneer de consultatieronde afgerond zal zijn zodat ik eindelijk formeel het verzoek bij KPN kan neerleggen om per direct de wettelijk verplichte publicaties beschikbaar te stellen.
De consultatieronde zal eind augustus afgerond zijn, dus KPN dan weten jullie vast dat jullie begin september een formeel verzoek tegemoet kunnen zien.
Reputatie 7
Badge +30
Hoi,

Eind augustus is nu toch geweest?

Robin

Reageer