kpnmobile aanpassing abbonnement door kpn

  • 28 april 2017
  • 26 reacties
  • 1379 keer bekeken

Krijg net een berichtje van kpn mijn abbonnement wordt aangepast
Ik heb via HI ooit een abbonnement afgesloten onbeperkt internet en bellen deze is overgenomen door KPN
Nu wil men dit zonder meer ineens omzetten naar 10GB internet en verder het zelfde
zijn er nog meer mensen dit dit hebben ???
volgens mij kan KPN niet zomaar de inhoud van een contract veranderen
Dit lijkt op eenzijdig contractbreuk cq wijziging in het contract zonder toestemming
gaarne reactie

26 reacties

Ja, ik kreeg ditzelfde SMS'je. En met 10Gb kom ik soms wel, maar ook vaak niet uit per maand.

Hopelijk telt de xs4all compleet voorwaarden, dan heb ik een verdubbeling van Gb's.

Maar idd, dit lijkt mij ook op contractbreuk. Eenzijdige aanpassing naar een minder gunstig abonnement kan en mag niet.
Hier hetzelfde SMS ontvangen. Eenzijdige aanpassing naar een minder gunstig abonnement. Hier ga ik ook niet mee akkoord. Contractbreuk.
Reputatie 7
Badge +16
Je hebt, aldus de algemene voorwaarden het recht om de voorwaarden en/of tarieven te wijzigen, mits ze dit op tijd aangeven (minstens vier weken van te voren).

De algemene voorwaarden geeft de klant tevens het recht om niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden/tarieven en geeft de klant de mogelijkheid om het contract te ontbinden.

Mijn persoonlijk advies: Ga akkoord met de nieuwe voorwaarden, ze zijn hoogstwaarschijnlijk lucratiever dan wat er tegenwoordig is te krijgen.

De achterliggende reden zou waarschijnlijk te maken hebben met wijzigingen in de markt, in het verleden werd mobiel internet alleen gebruikt voor e-mail en een beetje browsen. Dat is nu natuurlijk niet meer 't geval waardoor het abonnement voor KPN simpelweg niet meer uit kon.

Ik citeer uit de voorwaarden vanaf 2011:

Artikel 1:16 Wijziging van voorwaarden en tarieven
1 KPN is gerechtigd een beding van de overeenkomst,
waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven,
te wijzigen.
2 Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden
dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds
bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij
KPN aangeeft dat dat niet het geval is.
13
3 De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking,
of op een latere datum in de bekendmaking
vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke
termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
4 Indien een Contractant een wijziging, die betrekking
heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet
wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met
betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met
ingang van de datum waarop de wijziging kracht
wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de
ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn
ontvangen.
5 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet
a indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van
de Contractant is;
b indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen
heeft voor de (rechts)positie van de Contractant;
c indien de Contractant de mogelijkheid wordt
geboden de wijziging te weigeren;
d indien de wijziging reeds bij het aangaan van de
overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen,
zoals een periodieke aanpassing van de tarieven
aan de inflatie;
e indien de wijziging van overheidswege is
voorgeschreven; of
f in andere gevallen waarin dit op grond van de
geldende wet- en regelgeving niet is vereist.
6 Indien bij een beëindiging op grond van lid 4 tevens
een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in
artikel 1:5 wordt gedaan, dient, onverminderd het
bepaalde in lid 4, een definitief verzoek tot
nummerbehoud binnen twee weken na de
ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn
ontvangen. In dit geval eindigt de overeenkomst op
het moment waarop de overgang van het nummer
wordt gerealiseerd, waarbij vanaf het moment van de
wijziging de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of
tarieven gelden. Indien binnen de bedoelde termijn
geen definitief verzoek tot nummerbehoud is
ontvangen, wordt dit beschouwd als intrekking van
de beëindiging en wordt de overeenkomst onder
toepasselijkheid van de nieuwe Algemene
Voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij de
Contractant expliciet heeft aangegeven dat de
beëindiging ook in dat geval geldt.


Bron:
https://www.kpn.com/algemeen/algemene-voorwaarden/prive/mobiel-bellen.htm

Uit de algemene voorwaarden waar je als contractant voor tekent, kan ik concluderen dat er geen spraken is geweest van contractbreuk.
Reputatie 7
Badge +22
Hoi sant, dccm en R.S., welkom op het forum! Ik kan me voorstellen dat zo'n sms'je wat uit de lucht komt vallen natuurlijk.

Het klopt inderdaad dat de onbeperkte internetbundel omgezet wordt naar een bundel van 10GB per maand. Maar met deze nieuwe bundel kun je dus wel in de gehele EU zonder extra kosten internetten. Meer info over deze wijziging kun je vinden op onze website.

Mocht je een maand over de 10GB heengaan, dan wordt internet overigens niet geblokkeerd. In dat geval wordt alleen de snelheid teruggeschroefd.

Op de facturen vinden jullie je maandelijks gebruik terug. Als je gemiddeld onder de 10GB zit, merk je van deze wijziging maar weinig. Indien je structureel boven de 10GB zit, kun je natuurlijk overwegen een abonnement met een nog ruimere databundel te nemen.
En hoe zit het met de verdubbeling van kpn compleet op dit soort abonnementen?

Worden de 10GB nog verdubbelt?
omdat ik nieuwe een auto heb gekocht die nogal data kan verstoken omdat hij o.a. Google-earht en andere online diensten heeft, wilde ik weten wat nu precies onbeperkt internet in mijn abonnement was. Ik wil niet voor verassingen komen te staan omdat ik de "limiet " ver zou overschrijden.
De helpdesk medewerker had nog nooit van mij abonnement gehoord en kon hem ook zo snel niet vinden. "u heeft wel een erg oud en uitzonderlijk abonnement meneer" Maar goed hij verzekerde mij dat er geen onverwachte hoge datakosten zouden ontstaan. Al liet hij doorschemeren :geniet er nog van zolang het kan"
En nu komt dan de aanpassing. Lekker dan.

Wat ik niet geheel begrijp in deze aanpassing is de 10GB. Als KPN een limiet zet op "onbeperkt" waarom dan 10GB?? Je mag dan toch verwachtten dat de bundel op z'n minst gelijkwaardig is met hoogst verkrijgbare Europese databundel. En dat is al ik me niet vergis 20GB.
Bovendien had je surf en totaal en surf en totaal extra. deze mensen worden nu over 1 kam geschoren?

Dus KPN waarom geen 20GB???
Bovendien wat is lagere snelheid bij overschrijding?
Reputatie 2
Ik ben ook wel benieuwd, is dit echt 10Gb of wordt dit met compleet naar 20Gb gebracht?

En dat van het buitenland is geen voordeel zo moet het ook zeker niet gebracht worden, kom op zeg.
Dit is afgedwongen door Europa na jaren voortslepen, nu wordt het wettelijk en brengen ze het als een voordeeltje... ja zo kan ik het ook zeg. Het is gewoon de wet volgen.

Dit is een behoorlijke verslechtering, gisteren is mij nog door de telefoon verteld dat er niets ging veranderen, ook goede communicatie intern. (zie andere topic)
Wel apart, andere aanbieders beginnen met unlimited en KPN schaft het af.

Ik ben echt al jaren lid, ook glasvezel premium enz enz. Het was ook een beetje gouden boeien met dit abo. Rest van de familie ook bij KPN.

Het brokkelt steeds meer af, voetbal voor HBO ... nog geen ipv6 en nu telefoon abo weg.
Ik ben bang dat de voordelen langzaam verdwijnen.
Je hebt, aldus de algemene voorwaarden het recht om de voorwaarden en/of tarieven te wijzigen, mits ze dit op tijd aangeven (minstens vier weken van te voren).

De algemene voorwaarden geeft de klant tevens het recht om niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden/tarieven en geeft de klant de mogelijkheid om het contract te ontbinden.

Mijn persoonlijk advies: Ga akkoord met de nieuwe voorwaarden, ze zijn hoogstwaarschijnlijk lucratiever dan wat er tegenwoordig is te krijgen.

De achterliggende reden zou waarschijnlijk te maken hebben met wijzigingen in de markt, in het verleden werd mobiel internet alleen gebruikt voor e-mail en een beetje browsen. Dat is nu natuurlijk niet meer 't geval waardoor het abonnement voor KPN simpelweg niet meer uit kon.

Ik citeer uit de voorwaarden vanaf 2011:

Artikel 1:16 Wijziging van voorwaarden en tarieven
1 KPN is gerechtigd een beding van de overeenkomst,
waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven,
te wijzigen.
2 Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden
dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds
bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij
KPN aangeeft dat dat niet het geval is.
13
3 De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking,
of op een latere datum in de bekendmaking
vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke
termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
4 Indien een Contractant een wijziging, die betrekking
heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet
wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met
betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met
ingang van de datum waarop de wijziging kracht
wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de
ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn
ontvangen.
5 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet
a indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van
de Contractant is;
b indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen
heeft voor de (rechts)positie van de Contractant;
c indien de Contractant de mogelijkheid wordt
geboden de wijziging te weigeren;
d indien de wijziging reeds bij het aangaan van de
overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen,
zoals een periodieke aanpassing van de tarieven
aan de inflatie;
e indien de wijziging van overheidswege is
voorgeschreven; of
f in andere gevallen waarin dit op grond van de
geldende wet- en regelgeving niet is vereist.
6 Indien bij een beëindiging op grond van lid 4 tevens
een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in
artikel 1:5 wordt gedaan, dient, onverminderd het
bepaalde in lid 4, een definitief verzoek tot
nummerbehoud binnen twee weken na de
ingangsdatum van de wijziging door KPN te zijn
ontvangen. In dit geval eindigt de overeenkomst op
het moment waarop de overgang van het nummer
wordt gerealiseerd, waarbij vanaf het moment van de
wijziging de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of
tarieven gelden. Indien binnen de bedoelde termijn
geen definitief verzoek tot nummerbehoud is
ontvangen, wordt dit beschouwd als intrekking van
de beëindiging en wordt de overeenkomst onder
toepasselijkheid van de nieuwe Algemene
Voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij de
Contractant expliciet heeft aangegeven dat de
beëindiging ook in dat geval geldt.


Bron:
https://www.kpn.com/algemeen/algemene-voorwaarden/prive/mobiel-bellen.htm

Uit de algemene voorwaarden waar je als contractant voor tekent, kan ik concluderen dat er geen spraken is geweest van contractbreuk.
Hoi sant, dccm en R.S., welkom op het forum! Ik kan me voorstellen dat zo'n sms'je wat uit de lucht komt vallen natuurlijk.

Het klopt inderdaad dat de onbeperkte internetbundel omgezet wordt naar een bundel van 10GB per maand. Maar met deze nieuwe bundel kun je dus wel in de gehele EU zonder extra kosten internetten. Meer info over deze wijziging kun je vinden op onze website.

Mocht je een maand over de 10GB heengaan, dan wordt internet overigens niet geblokkeerd. In dat geval wordt alleen de snelheid teruggeschroefd.

Op de facturen vinden jullie je maandelijks gebruik terug. Als je gemiddeld onder de 10GB zit, merk je van deze wijziging maar weinig. Indien je structureel boven de 10GB zit, kun je natuurlijk overwegen een abonnement met een nog ruimere databundel te nemen.
Hoi sant, dccm en R.S., welkom op het forum! Ik kan me voorstellen dat zo'n sms'je wat uit de lucht komt vallen natuurlijk.

Het klopt inderdaad dat de onbeperkte internetbundel omgezet wordt naar een bundel van 10GB per maand. Maar met deze nieuwe bundel kun je dus wel in de gehele EU zonder extra kosten internetten. Meer info over deze wijziging kun je vinden op onze website.

Mocht je een maand over de 10GB heengaan, dan wordt internet overigens niet geblokkeerd. In dat geval wordt alleen de snelheid teruggeschroefd.

Op de facturen vinden jullie je maandelijks gebruik terug. Als je gemiddeld onder de 10GB zit, merk je van deze wijziging maar weinig. Indien je structureel boven de 10GB zit, kun je natuurlijk overwegen een abonnement met een nog ruimere databundel te nemen.
Wat ik dan nog steeds vreemd vindt is dat ik per maand nog steeds een vast bedrag moet betalen voor onbeperkt internet. Dit wordt dan niet aangepast.
Reputatie 7
Badge +24
Hoi Axel, aan de startdatum van het abonnement veranderd niks. Hierdoor kom je niet in aanmerking voor KPN Compleet. Wanneer je zou kiezen voor een verlenging, dan kom je wel in aanmerking voor KPN Compleet. Beantwoord dit je vraag?
Je hebt, aldus de algemene voorwaarden het recht om de voorwaarden en/of tarieven te wijzigen, mits ze dit op tijd aangeven (minstens vier weken van te voren).

De algemene voorwaarden geeft de klant tevens het recht om niet akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden/tarieven en geeft de klant de mogelijkheid om het contract te ontbinden.

Mijn persoonlijk advies: Ga akkoord met de nieuwe voorwaarden, ze zijn hoogstwaarschijnlijk lucratiever dan wat er tegenwoordig is te krijgen.

De achterliggende reden zou waarschijnlijk te maken hebben met wijzigingen in de markt, in het verleden werd mobiel internet alleen gebruikt voor e-mail en een beetje browsen. Dat is nu natuurlijk niet meer 't geval waardoor het abonnement voor KPN simpelweg niet meer uit kon.

Ik citeer uit de voorwaarden vanaf 2011:

[......]

Bron:
https://www.kpn.com/algemeen/algemene-voorwaarden/prive/mobiel-bellen.htm

Uit de algemene voorwaarden waar je als contractant voor tekent, kan ik concluderen dat er geen spraken is geweest van contractbreuk.


heb je ook de voorwaarden die golden in 2009?
Reputatie 7
Badge +29
Welkom @trinity999, goede vraag. Wat de reden is dat voor 10 GB gekozen is, weet ik niet. Wel kan ik aangeven dat we altijd goed kijken naar wat de klantwens is, welke andere abonnementen we hebben en welke kosten er aan vast zitten voor de klant. Hoeveel gebruik jij gemiddeld per maand? We zien namelijk dat veel klanten nooit aan de 10 GB per maand komen en dan is 10 GB dus voor hen 'onbeperkt'. Als jij hier wel ruim aan komt, is het het overwegen waard om een nieuw abonnement te kiezen.

@franky12 Deze abonnementen komen helaas nog steeds niet in aanmerking voor KPN Compleet, wel is het zo dat je bij de grote providers nergens anders zo goedkoop 10 GB af kan nemen.

@R.S. Omdat we ervoor gekozen hebben om deze abonnementen aan te passen, mag je ook kosteloos opzeggen als je het hier niet mee eens bent. We reageren met deze aanpassing op de veranderingen die de Europese roaming verordening met zich meebrengt. De meeste van deze bundels bieden onbeperkt internet voor 2,50 euro. Het is dankzij deze Europese verordening niet mogelijk om de bundel als dusdanig in stand te houden en daarom is er gekozen voor een variant waarbij klanten 10GB 4G internet krijgen, bruikbaar in de hele EU. Als je bundel op is, kun je wel nog door internetten, maar met een lagere internetsnelheid.
Welkom @trinity999, goede vraag. Wat de reden is dat voor 10 GB gekozen is, weet ik niet. Wel kan ik aangeven dat we altijd goed kijken naar wat de klantwens is, welke andere abonnementen we hebben en welke kosten er aan vast zitten voor de klant. Hoeveel gebruik jij gemiddeld per maand? We zien namelijk dat veel klanten nooit aan de 10 GB per maand komen en dan is 10 GB dus voor hen 'onbeperkt'. Als jij hier wel ruim aan komt, is het het overwegen waard om een nieuw abonnement te kiezen.

@franky12 Deze abonnementen komen helaas nog steeds niet in aanmerking voor KPN Compleet, wel is het zo dat je bij de grote providers nergens anders zo goedkoop 10 GB af kan nemen.

@R.S. Omdat we ervoor gekozen hebben om deze abonnementen aan te passen, mag je ook kosteloos opzeggen als je het hier niet mee eens bent. We reageren met deze aanpassing op de veranderingen die de Europese roaming verordening met zich meebrengt. De meeste van deze bundels bieden onbeperkt internet voor 2,50 euro. Het is dankzij deze Europese verordening niet mogelijk om de bundel als dusdanig in stand te houden en daarom is er gekozen voor een variant waarbij klanten 10GB 4G internet krijgen, bruikbaar in de hele EU. Als je bundel op is, kun je wel nog door internetten, maar met een lagere internetsnelheid.


@Marcia_ Dus na die 10GB zijn er geen extra kosten voor de meer MB's die je verbruikt op lagere snelheid na de 10GB?
Nee, het kost je niets. Maar houdt er rekening mee dat de internet snelheid wel dusdanig verlaagd wordt dat je amper iets met je internet kan doen. Een appje versturen kan dan net (zonder foto's oid). Sites laden, FB etc. gaat te traag. Uit mijn hoofd krijg je dan iets van 64KBs internet als je over je 10 gig heen gaat.
Welke snelheid wordt er nu precies bedoelt met lagere internetsnelheid?
Reputatie 2
... Wel kan ik aangeven dat we altijd goed kijken naar wat de klantwens is, ...
...
@franky12 Deze abonnementen komen helaas nog steeds niet in aanmerking voor KPN Compleet, wel is het zo dat je bij de grote providers nergens anders zo goedkoop 10 GB af kan nemen.
.....


Nee, dus klantwens is abo handhaven.

En dan abo ook nog buiten compleet te houden gaan ze weer voorbij aan de klantwens.

Ik zie alleen het winstoogmerk van de KPN in het geheel.

Klantwens en KPN net zoiets als integer bij de VVD zeker?
Reputatie 7
Badge +24
Welke snelheid wordt er nu precies bedoelt met lagere internetsnelheid?
De snelheid wordt verlaagd als je MB-bundel op is voor de rest van de maand (64 Kb/s download en 32 Kb/s upload).

De snelheid wordt verlaagd als je MB-bundel op is voor de rest van de maand (64 Kb/s download en 32 Kb/s upload).

Sorry hoor maar dit is net zo goed geen internet. Een pagina als alleen google.nl laden kost dan al ruim een minuut!!!

Ik vind dit ook niet in verhouding staan. Het is een onbeperkt bundel die jullie eenzijdig ineens van ons afnemen. 10GB staat in geen verhouding met jullie nieuwe abonnementen. Tevens wordt ook niet het KPN Compleet met 5 euro korting en verdubbeling er op los gelaten, dit terwijl wij wel de trouwe klanten zijn die nu als grofvuil langs de kant worden gezet.

De nieuwe zorgeloos abonnementen zien er nu als volgt uit:
instap: was 1GB wordt 2GB
standaard: was 5GB wordt 10GB
premium: was 10GB wordt 25GB
EU+VS: was 20GB wordt 50GB


De nieuwere klanten worden wel beloond dat slaat nergens op. Geef ons dan minstens 25Gb of 50GB, dit staat in betere verhouding met onbeperkt. Een oude klant verdienen jullie dan wellicht minder aan maar ze kosten ook minder, de klant is tevreden en jullie hoeven geen moeite te doen ze te houden, een klant die trouw is en weinig betaald is beter dan een klant bij de concurrent.

Jullie jagen jullie oude klanten weg, triest.
Reputatie 4
Badge +3
Hallo Dennis,

Ik vind uw verhaal zeer netjes verwoord.

Trouwe klanten worden bij KPN echt niet beloont.
Dit geld ook voor klanten die een Zorgeloos standaard abonnement hebben, van voor 26 september 2016, zij worden ook benadeelt t.o.v. klanten die een abonnement hebben van na 26 september 2016.

Ik vind het ook jammer dat KPN zo met (oude) vaste klanten omgaat.
Jammer dat een echt inhoudelijke reactie nu uitblijft.
Reputatie 3
Badge
Ik zet ook een vet vraagteken bij de handelwijze van KPN mbt tot het eenzijdig limiteren van mijn persoonlijke "levenslang onbeperkt internet op je mobiel zolang je abonnement loopt" tot een maximum van 10GB.
Ik ben het hier niet mee eens!
Ik heb een paar privé mobiele abonnementen en daarnaast ook zakelijke en ben enthousiast mobiele gebruiker van KPN sedert het analoge autotelefoon tijdperk! Altijd heb ik KPN, ook al waren ze wat duurder, binnen mijn bedrijf verdedigd maar nu voel ik mij rondweg belazerd om middels een simpel sms'je op de hoogte te worden gebracht.
Ik heb de juridische afdeling inmiddels verzocht e.e.a. voor mij te onderzoeken wat hiertegen te doen is!
Reputatie 7
Badge +24

De snelheid wordt verlaagd als je MB-bundel op is voor de rest van de maand (64 Kb/s download en 32 Kb/s upload).

Sorry hoor maar dit is net zo goed geen internet. Een pagina als alleen google.nl laden kost dan al ruim een minuut!!!

Hoi Dennis (en de rest), klopt, dat is inderdaad heel langzaam internet. Je kan bijvoorbeeld nog wel een appje ontvangen/versturen maar lekker surfen is er niet bij nee.

Het is een onbeperkt bundel die jullie eenzijdig ineens van ons afnemen. 10GB staat in geen verhouding met jullie nieuwe abonnementen. Tevens wordt ook niet het KPN Compleet met 5 euro korting en verdubbeling er op los gelaten, dit terwijl wij wel de trouwe klanten zijn die nu als grofvuil langs de kant worden gezet.

Dat is waar inderdaad. Wij wijzigen dit eenzijdig, en dit is heel zuur voor de mensen die ook daadwerkelijk meer dan 10GB gebruiken. KPN Compleet is niet van toepassing omdat het abonnement daarvoor te oud is en niet onder die regeling valt.
Ik zet ook een vet vraagteken bij de handelwijze van KPN mbt tot het eenzijdig limiteren van mijn persoonlijke "levenslang onbeperkt internet op je mobiel zolang je abonnement loopt" tot een maximum van 10GB.
Ik ben het hier niet mee eens!

KPN mag de abonnementen wel aanpassen zolang je de keuze hebt om op te zeggen en op tijd geïnformeerd wordt. En ik snap heel goed dat je het er niet mee eens bent. Van onbeperkt naar 10GB is niet niks.
Reputatie 2
.....
....... Wij wijzigen dit eenzijdig, en dit is heel zuur voor de mensen die ook daadwerkelijk meer dan 10GB gebruiken. KPN Compleet is niet van toepassing omdat het abonnement daarvoor te oud is en niet onder die regeling valt.
.....


Onzin natuurlijk, het is: KPN WIL niet dat dit onder Compleet valt.

De regel van die abo's is door de KPN gemaakt, KPN past nu contracten eenzijdig aan.
Het aanpassen zodat dit abo er wel onder valt is dus ook zo geregeld.
Maar dan moet de wil er wel zijn en die is er niet.

Onzin natuurlijk, het is: KPN WIL niet dat dit onder Compleet valt.

De regel van die abo's is door de KPN gemaakt, KPN past nu contracten eenzijdig aan.
Het aanpassen zodat dit abo er wel onder valt is dus ook zo geregeld.
Maar dan moet de wil er wel zijn en die is er niet.


Precies en dat is nou net het probleem, dit mag volgens mij ook niet van de wet en volgens mij moeten we gezamenlijk naar de rechter gaan stappen.
Reputatie 7
Badge +24
.....
....... Wij wijzigen dit eenzijdig, en dit is heel zuur voor de mensen die ook daadwerkelijk meer dan 10GB gebruiken. KPN Compleet is niet van toepassing omdat het abonnement daarvoor te oud is en niet onder die regeling valt.
.....


Onzin natuurlijk, het is: KPN WIL niet dat dit onder Compleet valt.

De regel van die abo's is door de KPN gemaakt, KPN past nu contracten eenzijdig aan.
Het aanpassen zodat dit abo er wel onder valt is dus ook zo geregeld.
Maar dan moet de wil er wel zijn en die is er niet.

Het is geen onzin omdat jij het er niet mee eens bent (wat ik overigens heel goed kan snappen). Het is beide... Ja, KPN heeft de keuze gemaakt waar de lijn wordt getrokken wat er wel of niet onder Compleet valt. En ja, KPN kiest er voor om geen uitzondering te maken voor dat abonnement zodat 'ie alsnog in aanmerking komt voor Compleet.

Precies en dat is nou net het probleem, dit mag volgens mij ook niet van de wet en volgens mij moeten we gezamenlijk naar de rechter gaan stappen.
KPN mag de abonnementen wel aanpassen zolang je de keuze hebt om op te zeggen en op tijd geïnformeerd wordt. En ik snap heel goed dat je het er niet mee eens bent. Van onbeperkt naar 10GB is niet niks.

Reageer