Verlening abbonement misleidend

  • 17 juni 2016
  • 2 reacties
  • 464 keer bekeken

KPN biedt de mogelijkheid om, ruim voorafgaand aan het aflopen van het abonnement, het abonnement te verlengen.

Nu is dit een goede service van KPN, te meer omdat dit kan/zal leiden tot een lager maandbedrag.

Maar wat blijkt? KPN vermeldt daarbij niet dat de verlenging (en dus: het lagere abbonementsbedrag) pas in gaat op het moment van het aflopen van het huidige abonnement.

Wat is dan het nut van voortijdig verlengen? Bovendien: KPN misleidt hiermee klanten.

In mijn geval ging het om:
- tweejarig abonnement, geldig tot oktober 2016
- verlenging (SIM only) medio april 2016, waarbij later pas bleek dat de oude voorwaarden en kosten van het tweejarig abonnement van kracht blijven. Dit stond niet vermeld op de site van KPN toen de verlenging door ons werd doorgevoerd.

Telefonische navraag bij KPN klantenservice leverde de volgende reactie van KPN medewerker: 'dit is nieuw' en 'u kunt een klacht indienen als u het hier niet mee eens bent'.

Kan KPN dit zo maar doen? Wij voelen ons misleid en kunnen dus gewoon de hogere kosten van het oude abonnement betalen.


2 reacties

Badge +5
Goedemorgen @JK2016, welkom op het forum en goed dat je je vraag stelt. 

Ik begrijp dat deze verandering voor jou een minder positief gevolg heeft en dat je daar van baalt! De verlengmogelijkheid van 6 maanden van te voren is echter geen 'recht' maar een mogelijkheid die KPN biedt. Het leidt alleen niet altijd tot een lager maandbedrag. Klanten die voorheen een goedkoper abonnement (bijvoorbeeld Sim Only) hadden en nu een duurder abonnement (bijvoorbeeld een abonnement met toestel) nemen beginnen deze ook pas te betalen nadat hun oude contract is afgelopen. 

Feit blijft bij vroegtijdig verlengen dat het oude contract nog altijd loopt en deze looptijd bij de verlengperiode wordt opgeteld. Nu is er volledige duidelijkheid over de contracttermijn en het bedrag dat hier maandelijks voldaan moet worden deze 12 of 24 maanden dat je een contract aan gaat. 

Het huidige voordeel van vroegtijdig verlengen is dus dat je de mogelijkheid hebt al eerder een nieuw toestel te ontvangen en deze in gebruik te nemen. 

Ik vind het jammer dat je je misleid voelt. Echter kan ik niets veranderen aan de situatie. 

Allemaal leuk en wel...recht of mogelijkheid die KPN biedt, feit is en blijft dat er niet duidelijk wordt gecommuniceerd dat een eventueel voordeel pas in gaat als het huidige abonnement eindigt.

Bij het effectueren van de verlenging in april 2016 is niet duidelijk gecommuniceerd dat de voordelen (zoals een lager abonnementsbedrag) pas in oktober 2016 zouden in gaan. Het onderscheid tussen verlening mét een nieuw toestel en verlenging met alleen SIM only wordt niet duidelijk gemaakt. Ik zou bijna gaan veronderstellen dat bij verlenging incl. een nieuw toestel het betreffende toestel ook pas in oktober 2016 beschikbaar gesteld zou moeten worden; nergens staat immers vermeld dat je het toestel direct krijgt bij voortijdige verlenging.

Waarom zou iemand 6 maanden voor het aflopen van een contractperiode verlengen als daar geen enkel voordeel mee te behalen (een voordeel, dat wel als zodanig wordt gepresenteerd door KPN)? Als er geen enkel voordeel in een voortijdige verlening zit, dan zal niemand toch voortijdig verlengen? Mij wordt nu ten onrechte hogere kosten berekend, waarbij bovendien de mogelijkheid is ontnomen om van eventuele voordelen gebruik te maken als ik op een later moment tot verlenging was overgegaan.

Al meer dan 16 jaar ben ik klant met een mobiel abonnement van KPN, maar nu kan ik niet anders dan KPN en haar service in twijfel trekken. Wat heb ik aan een vergelijking met andere klanten (die nu een goedkoper abonnement hebben en pas later gaan betalen als…). Het gaat mij om dit specifieke geval en de misleidende handelswijze van KPN. Ronduit belabberd van KPN!

Reageer