Vraag

KPN wijzigt klantgegevens zonder opdracht en nadere uitleg?

  • 26 september 2018
  • 2 reacties
  • 144 keer bekeken

Mijn Klacht
Amersfoort, 26 september 2018

Puntgewijs
Netwerkwerk storing KPN Amersfoort Rustenburg (itv-internet-telefoon)
woensdag 26 september 2018

1. Persoonlijk melding gedaan via 0800-0402 , via mobiel direct na constatering storing om ca.10.15 uur; na verificatie tv telefoon pc en hoofdaansluitingen.

2. SMS ontvangen dat de storing wellicht voor 14.30 uur is verholpen

3. Sms om ca. 12.22 uur: storing is verholpen.

4. PC opgestart: KPN Email geopend (van 10.36 uur)

Inhoud email (letterlijk)

Van: KPN [mailto:noreply@kpn.com]
Verzonden: woensdag 26 september 2018 10:36
Aan: ******@kpnplanet.nl
Onderwerp: Wijziging van uw klantgegevens

Geachte heer Stam,
Onlangs hebt u een bezoek gebracht aan MijnKPN of hebt u contact gehad met een van onze medewerkers. Hierbij zijn de klantgegevens voor uw mobiele aansluiting(en) gewijzigd.
In deze e-mail vindt u een overzicht van de gegevens geregistreerd bij KPN Mobiel.
Uw klantgegevens
Klantnummer *********

Naam F.E. Stam
Adres *******
Postcode *******
Woonplaats AMERSFOORT

E-mailadres ******@kpnplanet.nl
Contactnummer 316*****
MijnKPN
Wilt u uw persoonlijke gegevens inzien of wijzigen? Ga naar kpn.commijnkpn en log in.
Hebt u nog vragen?
Wij helpen u graag op kpn.comklantenservice.
Met vriendelijke groet,
Jorg Kramer
Directeur Klantenservice

5. Medewerkster (die naam niet wenste te verstrekken)
kon en wilde geen medewerking verlenen aan de niet correcte email.
Ondergetekende heeft geen verzoek gedaan zijn klantgegevens te laten muteren. Klant heeft enkel een storingsmelding gedaan.

6. Om herhaling te voorkomen van deze ongewenste email dat enkel verwarring kan veroorzaken is gevraagd om toezendingen van de klantgegevens voor de mutatie; met name gegevens d.d. 26-09-2018 om 10.15 uur.

7. Verzoek wordt niet gehonoreerd. Een klacht indienen is ook niet mogelijk. Telefoongesprek werd door KPN beëindigd.

Gewenste Oplossing
Verzoek:
1. KPN moet verzenden van emails die NIET OP WAARHEID BERUSTEN, per direct stoppen.
2. Schriftelijke uitleg van directie KPN; welke maatregelen worden getroffen op herhaling te voorkomen en op welke termijn is verbetering te verwachten.
3. Publicatie van een klachtenprocedure bij KPN

4. Schriftelijke reactie KPN verwacht ik uiterlijk 10 oktober 2018, uiteraard na ontvangstbevestiging van bestaande bericht binnen
5 werkdagen.

Gegevens van ondergetekende zijn bij KPN bekend.

Extra informatie
Bovenstaande gegevens toe te passen enkel voor de klachtmelding

*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy

2 reacties

Reputatie 2
Badge +1
Goedemorgen Fred NL, wat jammer om tet lezen dat je klacht hebt! Het is natuurlijk nooit de bedoeling dat je gegevens zonder je wens worden aangepast of dat je een mail ontvangt die niet correct Ik zet je klacht graag door naar de juiste afdeling. Zou je daarom je profiel kunnen invullen en laat weten als je dit gedaan hebt. Dan zorg ik ervoor dat je klacht volledig in behandeling wordt genomen.
Reputatie 6
Badge +13
Hallo Fred, ik heb nog geen reactie van je gezien en op je profiel zie ik de gegevens ook nog niet staan. Zou je die daar alsnog in kunnen vullen zodat we je kunnen helpen? 🙂

Reageer