Vraag

ATA Grandstream HT802 ook voor de particuliere klant?

  • 21 december 2018
  • 135 reacties
  • 6537 keer bekeken


Toon eerste bericht

135 reacties

Reputatie 7
KPN verkoopt de Grandstream ATA-adapter gewoon in hun webshop. Niet onder een eigen "KPN" merk, niet met aanvullende informatie dat het om aangepaste firmware zou gaan, maar gewoon onder het merk en type-aanduiding waar datzelfde apparaat door elke andere webshop wordt verkocht.
Gewoon een consumentenproduct.

Kijk je naar de specs van die Grandstream ATA adapter kun je daar naar eigen keus twee SIP-accounts in configureren. Als klant mag je verwachten als je dat apparaat koopt, dat je precies DAT apparaat met de door Grandstream opgegeven specs,firmware mogelijkheden krijgt toegestuurd.

Je hoort mij toch ook niets zeggen over de propositie die KPN doet op de zakelijke markt. Wat maakt mij het uit dat ze dat ding verkopen in hun zakelijke webshop, mij heb je nog steeds niet praten over het "verkopen" op de consumentenmarkt.
Overigens wordt ook die via TR069 gewoon door KPN geconfigureerd en beheerd, maar goed, dat zal je wel weer niet willen geloven. Ook de zakelijke klant krijgt geen SIP login gegevens (meer) aangeleverd, die worden door KPN op die VoIP ATA geplaatst.
.
Het moet simpelweg als zodanig worden verkocht!
Niet met aangepaste "KPN" firmware, zelfs niet met één aangepaste KPN code-string erin.

Dat is dus niet waar, KPN mag dat apparaat rustig configureren en beheren voor gebruik met haar eigen VoIP diensten. Het zal vast wel zo zijn dat KPN na beëindiging van jouw VoIP abonnement die provisionering moet beëindigen, maar zolang je VoIP bij KPN afneemt mogen ze dat rustig doen, geen wet die ze dat verbiedt.
Vergelijk het maar met de sim-lock op een mobiele telefoon.
Er is overigens ook geen regeltje "KPN" firmware voor nodig immers het vanuit centraal provisioneren van die ATA's is standaard functionaliteit.

En nogmaals, KPN mag rustig weigeren haar VoIP diensten aan te bieden op apparatuur die door de klant beheerd wordt. Ook dat zal je wel weer willen aanvechten, maar kom dan eens met links naar wetgeving die dat ondersteunt. Dat zal je niet lukken immers die is er niet.
Reputatie 6
Badge +8
En nogmaals, KPN mag rustig weigeren haar VoIP diensten aan te bieden op apparatuur die door de klant beheerd wordt.
Nee dat mag niet.

Een aantal wetten bij elkaar, met name ook Europees wetgeving, die inmiddels verplicht aan lidstaten is opgelegd, de verwijzingen naar die wetgeving < HIER >

Wetgeving die in 2016 van kracht is geworden, die een aantal consequenties inhouden ten aanzien van de plichten van providers om gegevens te verstrekken, zodat klanten hun eigen apparatuur kunnen gebruiken < HIER >, en nog eens een verduidelijking ervan december 2017 < HIER >
Reputatie 7
En nogmaals, KPN mag rustig weigeren haar VoIP diensten aan te bieden op apparatuur die door de klant beheerd wordt.Nee dat mag niet.
Ja, dat mogen ze wel, het zou wat worden als ze dat niet meer zouden mogen.

Leer mij die door jou aangehaalde artikelen kennen, maar daar staat absoluut niet in vermeld dat een provider verplicht is haar eigen diensten op apparatuur van derden te moeten kunnen leveren. Ik zou zeggen, lees ze nog eens aandachtig door, maar je zult het niet gaan vinden.

Artikel 2 van het door jou aangehaalde "Besluit eindapparaten" vermeldt:

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk publiceert de technische specificaties van de netwerkaansluitpunten op genoegzame wijze op de eigen internetpagina, voordat via deze netwerkaansluitpunten diensten aan het publiek beschikbaar worden gesteld."

Staat hier dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op apparatuur van derden?
Nee, dat staat er niet, er wordt alleen gesproken over het publiceren van de technische specificaties van het netwerkaansluitpunt, opdat de klant daar apparatuur naar eigen keuze op kan aansluiten. Er staat niet dat de klant voor alle, via dat netwerkaansluitpunt, geleverde diensten eindapparaten naar eigen keuze zou moeten kunnen gebruiken.

En artikel 3 van het door jou aangehaalde "Besluit eindapparaten" vermeldt:

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk zorgt er voor dat eindapparaten die voldoen aan de bij of krachtens het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016 onderscheidenlijk het Besluit radioapparaten 2016 gestelde eisen, op daartoe geschikte netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten en kunnen blijven worden gebruikt."

Ook daar staat dus niets over een verplichting dat KPN haar VoIP dienst op apparatuur van derden zou moeten kunnen leveren.

Als je juridische teksten leest, lees die dan vooral met een juridische bril op.
Die wetgeving spreekt over verplichtingen t.a.v. het netwerkaansluitpunt en niet t.a.v. het eindapparaat.
Reputatie 6
Badge +8
Als je juridische teksten leest, lees die dan vooral met een juridische bril op.
Precies, dat advies zou je beslist ook zelf in acht moeten nemen.

In het kader van deze verplichting mogen door een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk geen belemmeringen worden opgeworpen voor het afnemen van diensten door eindgebruikers met gebruik van eindapparaten die zijn geleverd door derde partijen.

De toegangsverplichting heeft een ruimere werking dan het fysiek kunnen aansluiten van eindapparaten. Zo zullen, al dan niet op verzoek van de eindgebruiker, ook technische en administratieve parameters voor zover deze niet vallen onder de in artikel 2 genoemde technische specificaties, aan de eindgebruiker bekend moeten worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens om instellingen van eindapparaten te kunnen inzien of beheren, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, indien dat nodig is om andere eindapparaten direct of indirect aan te kunnen sluiten op een door een telecomaanbieder geleverd eindapparaat.
Reputatie 7
In het kader van deze verplichting mogen door een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk geen belemmeringen worden opgeworpen voor het afnemen van diensten door eindgebruikers met gebruik van eindapparaten die zijn geleverd door derde partijen.
En ook daar staat dus niet dat KPN haar VoIP diensten moet leveren op apparatuur van derden. Wat daar staat is dat KPN geen belemmeringen mag opleggen aan apparatuur geleverd door derden om diensten op internet te ontsluiten. Dat wil nog niet zeggen dat zij zelf ook haar diensten op dat apparaat moet leveren.

De toegangsverplichting heeft een ruimere werking dan het fysiek kunnen aansluiten van eindapparaten. Zo zullen, al dan niet op verzoek van de eindgebruiker, ook technische en administratieve parameters voor zover deze niet vallen onder de in artikel 2 genoemde technische specificaties, aan de eindgebruiker bekend moeten worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens om instellingen van eindapparaten te kunnen inzien of beheren, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, indien dat nodig is om andere eindapparaten direct of indirect aan te kunnen sluiten op een door een telecomaanbieder geleverd eindapparaat.
Lees nog eens heel goed wat hier staat, want ook hier staat niet dat KPN haar VoIP diensten op apparatuur van derden moet leveren en er staat ook niet dat KPN de SIP login gegevens aan de abonnee bekend zou moeten maken.
Wat er wel staat is dat KPN ook administratieve gegevens zal moeten overhandigen indien die noodzakelijk zijn om de toegang van het eindapparaat naar Internet te kunnen bewerkstelligen, niet de administratratieve gegevens benodigd om een dienst op Internet af te nemen.
Lees vooral het voorbeeld even in de door jou aangehaalde tekst en kijk dan vooral even naar die stukjes die ik vet gemaakt heb.
Stel de router wordt door KPN geleverd en op de router moet een port-forwarding gemaakt worden voor het gebruiken van een dienst op Internet. Wat hier dan staat is dat KPN de inloggegevens voor de router moet overhandigen zodat jij die port-forwarding kunt vastleggen.
Maar op die VoIP ATA sluit jij een telefoon aan en je hebt daarbij geen inloggegevens nodig om die op de telefoon op de VoIP ATA aan te kunnen sluiten.
Reputatie 6
Badge +8
Klanten mogen zelf hun eigen apparatuur kiezen (dat is apparaten van derden, niet die van de provider zelf). Diensten in de breedste zin die worden verstrekt, niet alleen internet, dus ook VOIP.

Ofwel VOIP telefoons, en ATA apparatuur naar eigen keus, waar de provider, naast de technische gegevens zoals gebruikte protocollen e.d. tevens de administratieve gegevens moet verstrekken zoals inlognaam en wachtwoord.

Er zit geen woord Spaans bij.
Reputatie 7
Klanten mogen hun eigen apparatuur kiezen (dat is apparaten van derden, niet die van de provider zelf).
Klopt, helemaal eens.

Diensten in de breedste zin die worden verstrekt, niet alleen internet, dus ook VOIP.
Klopt, helemaal eens, KPN mag de toegang tot CheapConnect natuurlijk niet blokkeren.

Ofwel VOIP telefoons, en ATA apparatuur naar eigen keus, waar de provider, naast de technische gegevens zoals gebruikte protocollen e.d. tevens de administratieve gegevens moet verstrekken zoals inlognaam en wachtwoord.
Fout, VoIP telefoons en ATA apparatuur zijn geen netwerkaansluitpunten en daar hoeven door de provider derhalve dus ook geen technische specificaties van gepubliceerd te worden. Tevens hoeft de provider geen administratieve gegevens -zoals inlognaam en wachtwoord- beschikbaar te stellen van de via Internet geleverde dienst (zoals VoIP of IPTV). Het enige wat ze in dat kader moet leveren zijn de administratieve gegevens -zoals inlognaam en wachtwoord- opdat eindapparaten van derden niet door een eindapparaat geleverd door de provider zelf belemmerd worden om deze diensten te kunnen leveren.

Geloof me, ook ik zou veel liever zien dat die SIP login gegevens gewoon beschikbaar gesteld worden, maar juridisch is er absoluut geen sprake van dat KPN deze gegevens bekend zal moeten maken. Niet voor VoIP en niet voor enig andere dienst die door haar geleverd wordt.
Reputatie 6
Badge +8
Het gaat niet om aansluitpunten. Het gaat om de diensten die worden verstrekt.
Het aansluitpunt geldt slechts "als grens" waarachter de klant zijn eigen apparatuur kan aansluiten.
Een klant moet elke dienst gewoon kunnen betrekken / ontvangen op het door hem zelf vrij gekozen eindapparaat. Wat uiteraard wel aan de daarvoor geldende technische specificaties moet voldoen.

Wat als eindapparaaat aangemerkt kan worden waar de klant zelf zijn keus in kan maken is alle apparatuur achter "het netwerk aansluitpunt" wat voeding betrekt vanuit het stroomnet van de klant.

Ofwel praktisch gezien elk elektrisch apparaat achter het ISRA-punt,
Dus inclusief modem/router, ATA-adapters. Ja, zelfs TV-ontvangers.
(Hoewel die praktisch nog niet van derden zijn te betrekken die aan de specificaties voldoen).

Bij glazvezel, geldt feitelijk dus tevens het NT-kastje wat een klant vrij zou mogen kiezen.
Nu zal die klant dat praktisch ook niet snel doen, maar vanuit de wetgeving zou die dat wel mogen.
(Heb ik eerder ooit een voorbeeld van gezien bij indertijd een glasvezel netwerk van Vodafone die voor hun glasvezel abonnementen een DrayTek router leverde met een glasvezel patch aansluiting direct in de "deksel" van een FTU. Een klant die zijn eigen router gebruikte met ethernet-aansluiting had een eigen "media-converter" aan die patchkabel aangesloten).
Reputatie 7
Het gaat niet om aansluitpunten. Het gaat om de diensten die worden verstrekt.
Het gaat bij die wetgeving juist wel om netwerkaansluitpunten, maar dat wil je geloof ik echt niet inzien.

Nogmaals Artikel 2 van het "Besluit eindapparaten":

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk publiceert de technische specificaties van de netwerkaansluitpunten op genoegzame wijze op de eigen internetpagina, voordat via deze netwerkaansluitpunten diensten aan het publiek beschikbaar worden gesteld."

Een klant moet elke dienst gewoon kunnen betrekken / ontvangen op het door hem zelf vrij gekozen eindapparaat. Wat uiteraard wel aan de daarvoor geldende technische specificaties moet voldoen.
Maar uiteraard moet de leverancier die dienst dan wel op dat eindapparaat (willen) leveren en dat is natuurlijk heel iets anders.

Wat als eindapparaaat aangemerkt kan worden is alle apparatuur achter "het netwerk aansluitpunt" wat voeding betrekt vanuit het stroomnet van de klant.

Ofwel praktisch gezien elk elektrisch apparaat achter het ISRA-punt,
Dus inclusief modem/router, ATA-afdapters. Ja, zelfs TV-ontvangers.
(Hoewel die praktisch nog niet van derden zijn te betrekken die aan de specificaties voldoen).

Helemaal eens, inderdaad routers, ATA adapters, TV-ontvangers, computers, printers etc, etc.
Een dispuut is nog wel waar nu het netwerkaansluitpunt ligt, voor of achter de modem.
Dat is ook waar die eindeloos durende internetconsultatie over gaat.

Bij glazvezel, geldt feitelijk dus tevens het NT-kastje wat een klant vrij zou mogen kiezen.|
Nu zal die klant dat praktisch niet snel doen, maar vanuit de wetgeving zou die dat wel mogen.

Klopt, helemaal eens.

Maar dat alles heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met het vraagstuk of KPN haar VoIP diensten of bijvoorbeeld IPTV diensten op apparatuur van derden moet leveren of de administratieve gegevens daartoe beschikbaar moet stellen. Je moet het niet omdraaien.
Ja, KPN moet het mogelijk laten zijn om een willekeurige VoIP ATA of VoIP telefoon te kiezen voor het kunnen afnemen van VoIP diensten op Internet, maar dat wil nog niet zeggen dat KPN haar VoIP diensten ook op die apparatuur moet leveren.

Vind je dan ook dat KPN, Ziggo en anderen verplicht zouden moeten worden om hun TV diensten op Apple TV beschikbaar te stellen?
Dat kan toch helemaal niet, dat druist toch volledig in tegen vrij ondernemerschap.
Reputatie 6
Badge +8
Ik draai het niet om, maar jij.
Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen VOIP / ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.

Je energieleverancier gaat jou toch ook niet voorschrijven welk fornuis jij wilt gebruiken waarop jij wilt koken? Of de zorgverzekering het bed waar je in ligt?

Wat als aansluitpunt geldt is uitvoerig verduidelijkt in de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt"

Dat providers daar moeite mee hebben, het zij zo. In Duitsland is "dezelfde" wetgeving (alleen in net wat andere bewoordingen) reeds enkele jaren van kracht met indertijd vergelijkbare protesten van providers. Aan die wetgeving is toen geen letter verandert, omdat het simpelweg voortkomt uit de Europese regelgeving die dit voorschrijft.

En er zou voor mij geen enkel argument zijn waarom TV niet op een "Apple TV" zou mogen draaien, als het verder aan de specificaties voldoet, en abonnementen en inlog aan de eisen voldoen.
Bij TV via de "satelliet" kun je dat toch ook op verschillende TV-kastjes naar keus ontvangen?
Reputatie 7
Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.
Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.

Je energieleverancier gaat jou toch ook niet voorschrijven welk fornuis jij wilt gebruiken waarop jij wilt koken?
Ik neem bij die energieleverancier ook niet de dienst "koken" af maar, in mijn geval, de dienst "electriciteit".

Of de zorgverzekering het bed waar je in ligt?
Helaas hebben we in de gezondheidszorg teveel macht bij de zorgverzekeraar gelegd, waardoor voor velen de zorgverzekeraar wel degelijk mede bepaalt welk bed beschikbaar is.
Dat is een hele andere discussie, maar ook die ga ik graag met je aan. 😉

Wat als aansluitpunt geldt is uitvoerig verduidelijkt in de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt".

Dat providers daar moeite mee hebben, het zij zo. In Duitsland is "dezelfde" wetgeving (alleen in net wat andere bewoordingen) reeds enkele jaren van kracht met indertijd vergelijkbare protesten van providers.
Aan die wetgeving is toen geen letter verandert, omdat het simpelweg voortkomt uit de Europese wetgeving die dit voorschrijft.

Klopt en ik sta ook volledig achter die beleidsregel, maar -nogmaals- het heeft niets te maken met een verplichting om te moeten leveren op apparatuur van derden.

En er zou voor mij geen enkele argument zijn waarom TV niet op een "Apple TV" zou mogen draaien, als het verder aan de specificaties voldoet, en abonnementen en inlog aan de eisen voldoen.
Dat vraag ik toch niet, ik vraag of je vindt dat KPN TV op een "Apple TV" zou moeten leveren.
Natuurlijk staat het KPN vrij om, mits Apple er mee akkoord gaat, haar TV diensten op Apple TV beschikbaar te stellen (mogen), maar het kan en mag niet zo zijn dat er wetgeving is die het KPN verplicht om dat te doen (moeten).
Mogen of moeten, daar zit een behoorlijk verschil tussen.
Reputatie 6
Badge +8

Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.

Dat is wel zo. Ik beschrijf nu juist in eigen woorden wat in die wetgeving aan providers wordt verplicht.
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.
Heb al teveel tijd hierin besteed wat niets met je oplevert.
Reputatie 7


Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.
Dat is wel zo. Ik beschrijf nu juist in eigen woorden wat in die wetgeving aan providers wordt verplicht.
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.

Maar geef dan eens het wetsartikel waar dat in staat. Dat kan je niet, want zo'n wetsartikel bestaat namelijk niet. Wat jij beschrijft is jouw interpretatie van een alinea uit de toelichting opgenomen in het "Besluit eindapparaten" echter die interpretatie is onjuist en ik heb een aantal berichten terug uitgelegd wat er wel staat.
Reputatie 6
Badge +8
In Duitsland wordt het reeds al twee jaar als zodanig uitgevoerd vanuit dezelfde regelgeving.
Dat is een feit. Verder, zoals aangehaald:
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.
Heb al teveel tijd hierin besteed wat niets met je oplevert.
Reputatie 7
In Duitsland wordt het reeds al twee jaar als zodanig uitgevoerd vanuit dezelfde regelgeving.
Dat is een feit.

Het klopt dat die wetgeving in Duitsland al geruime tijd actief is, mits je met de woordjes "als zodanig" bedoelt de letterlijke wetgeving en niet jouw interpretatie daarvan.

Jouw interpretatie zegt namelijk dat de providers in Duitsland, die een VoIP dienst leveren, de inlog gegevens van die VoIP dienst beschikbaar moeten stellen zodat deze dienst op willekeurige VoIP apparatuur gebruikt kan worden. Maar dat is dus absoluut niet het geval.
In de praktijk is het zelfs zo dat die wetgeving alleen van toepassing is op het apparaat dat direct op het netwerkaansluitpunt aangesloten wordt indien dit apparaat door de provider geleverd wordt. In de praktijk betreft het dus alleen de NTU, router of modemrouter. In de praktijk zijn er immers geen andere apparaten die geleverd worden door de provider waar op hun beurt weer een apparaat van derden op aangesloten wordt en waarvoor technische/administratieve specificaties benodigd zijn om dit te kunnen bewerkstelligen.

Ook ik dacht in het begin dat de SIP login wel bekend gemaakt zou moeten worden, maar bij de bestudering van de wetteksten en in de gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat n.a.v. de consultatieronde "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" is mij wel duidelijk geworden dat dit dus absoluut niet het geval is.

Ook in Nederland had die wetgeving mijns inziens al lang gehandhaafd moeten worden echter loopt hier helaas nog een dispuut over de definitie van het "netwerkaansluitpunt".

Korte samenvatting van de wetgeving:

De wetgeving bepaalt dat het ISRA punt en de FTU de "netwerkaansluitpunten" zijn en dat de providers alle technische specificaties t.a.v. dat ISRA punt en FTU moeten publiceren opdat fabrikanten van apparatuur deze geschikt kunnen maken voor aansluiting en gebruik op het ISRA punt en/of FTU en gebruikers deze kunnen inrichten/beheren voor dat gebruik.

Daarnaast bepaalt die wetgeving dat de provider ook de technische en administratieve gegevens beschikbaar stelt voor een door haar geleverd apparaat dat tussen het netwerkaansluitpunt en een eindapparaat van derden geplaatst wordt opdat fabrikanten van apparatuur deze geschikt kunnen maken voor aansluiting en gebruik achter dat, door de provider geleverde, apparaat en gebruikers deze kunnen inrichten/beheren voor dat gebruik.

Die wetgeving bepaalt dus niet dat een provider geen dedicated apparatuur voor haar eigen diensten mag gebruiken.
Die wetgeving bepaalt dus niet dat een provider de administratieve gegevens van door haar geleverde diensten beschikbaar moet stellen.
Reputatie 6
Badge +8
Jouw interpretatie zegt namelijk dat de providers in Duitsland, die een VoIP dienst leveren, de inlog gegevens van die VoIP dienst beschikbaar moeten stellen zodat deze dienst op willekeurige VoIP apparatuur gebruikt kan worden. Maar dat is dus absoluut niet het geval.
Dat is dus wel het geval. En die stellen ze om die reden dus ook ter beschikking.

Gewoon even de gegevens erbij gehaald van een van de grootste Duitse telecom aanbieders
https://www.1und1.de (met 10,5 miljoen contracten), wat daar de praktijk is.
Daarbij kun je het benodigde VOIP wachtwoord zelf samenstellen/aanpassen.
De inlognaam voor VOIP is je eigen telefoonnummer.

SIP-gegevens zie < HIER > Met de volgende informatie:

Außer mit Ihrem 1&1 DSL-Modem können Sie auch mit Hardware anderer Hersteller oder einer Software über Ihre Internetverbindung und 1&1 Rufnummer telefonieren. Um diese einzurichten, benötigen Sie die folgenden Informationen:

Telefonie-Passwort (VoIP-Passwort)
Das Passwort können Sie in Ihrem 1&1 Control-Center selbst vergeben, bzw. ändern.

In dat opvolgende menu:

Damit Sie weiterhin auf dieser Rufnummer erreichbar sind, ändern Sie das Passwort unbedingt in Ihrem DSL-Modem! (Of uiteraard datzelfde wachtwoord in je eigen hardware / software).

Gebruikte Codecs en Protocollen < HIER >

Verwenden Sie eine andere Software- oder Hardware-Client mit anderem Codec als G.711? Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Client des angerufenen Nutzers auch diesen entsprechenden Codec unterstützt.
Reputatie 7
Oh oh oh, @Babylonia, opnieuw een link die geen onderbouwing biedt aan jouw interpretatie van de wetgeving waarbij providers wettelijk die SIP gegevens beschikbaar moeten stellen.
Ja, natuurlijk heb je VoIP providers die hun SIP login gegevens gewoon beschikbaar stellen, die heb je in Nederland ook (XS4ALL, CheapConnect etc.).
Er is echter geen wettelijke verplichting om dat ook te doen en dat is wat ik je nu al tijden duidelijk probeer te maken. Dus ja, KPN mag die SIP login gegevens uiteraard beschikbaar stellen, maar moet dat niet.
Reputatie 6
Badge +8
Er is een wettelijke verplichting om dat wel te doen.
(Vandaar dat ze dat in Duitsland om die reden als zodanig uitvoeren).
Als jij uitzonderingen kent, steek er dan maar eens tijd in om die voorbeelden hier aan te voeren.

Zowel de Nederlandse, maar vooral ook de Europese wetgeving heb ik je in een eerdere reactie de achterliggende URL's aangereikt. Maar het gaat me echt te ver om voor jou overtuiging uit die enorme lappen tekst daar nog verder tijd in te gaan steken om de exacte tekstgedeelten eruit te lichten.
Die tijd mag je er echt zelf in gaan steken.

Die overtuiging komt vanzelf wel een keer als er nog opvolgende instructies komen van het ministerie of ACM. Of als bij (te lang) uitblijven ervan de Nederlandse regering vroeg of laat door de EU op de vingers wordt getikt, omdat er geen handhaving komt op die wetgeving.
Reputatie 7
Er is een wettelijke verplichting om dat wel te doen.
(Vandaar dat ze dat in Duitsland om die reden als zodanig uitvoeren).

Met alle respect, maar ik heb nog geen enkele link gezien waaruit blijkt dat jouw interpretatie van die wetgeving de juiste zou zijn. Ik zou het geweldig vinden als je een link zou plaatsen waaruit dat klip en klaar zou blijken. Het probleem is, die is er niet en daarom heb je me die ook nog niet kunnen tonen.
Geloof me, ik ben al lang genoeg bezig met deze problematiek om precies te weten hoe de vork in de steel steekt. Ik heb ook voldoende gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de consultatieronde t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" waar ik toch vrij nauw bij betrokken ben geweest. Ik ken die "enorme lappen tekst" dan ook zo ongeveer uit mijn hoofd.

Interessante topics in dit kader zijn wellicht:
1) Vrije router keuze nu wettelijk vastgelegd.
2) Verzoek tot vrijgave SIP gegevens.
3) Experia Box V11 meer met minder en dat is precies goed [fictief].
4) Zelf een thuismodem kiezen.

Die overtuiging komt vanzelf wel een keer als er nog opvolgende instructies komen van het ministerie of ACM.
De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.

Of als bij (te lang) uitblijven ervan de Nederlandse regering vroeg of laat door de EU op de vingers wordt getikt, omdat er geen handhaving komt op die wetgeving.
Maar de EU zal KPN nooit op de vingers kunnen tikken voor het niet leveren van haar eigen diensten (VoIP, IPTV, ...) op apparatuur van derden immers ook de EU regelgeving legt die verplichting niet, ik herhaal, niet op.
Reputatie 6
Badge +8
Met alle respect, maar ik heb nog geen enkele link gezien waaruit jouw interpretatie van die wetgeving de juiste zou blijken te zijn. Ik zou het geweldig vinden als je een link zou plaatsen waaruit dat klip en klaar zou blijken.
Een van de wetten die we in Nederland hebben, en reeds diverse jaren zijn geldigheid heeft en onderdeel vormt van de Telecommunicatiewet is "Netneutraliteit". De precieze wetsteksten bij de overheid als je daar zelf zo uitvoerig van op de hoogte bent, zoekt die dan er zelf maar bij.

Een meer algemene beschrijving van die wet die ook beter door leken gelezen kan worden is verwoord op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Netneutraliteit

Netneutraliteit is het beginsel dat internetproviders alle gegevens op internet gelijk behandelen en niet discrimineren naar gebruiker, inhoud, website, platform, toepassing, soort aangesloten apparatuur of communicatiemethode.

Trek je dat verder naar de beleidsregel erbij dat kort gezegd, achter het ISRA-punt de gebruiker zijn eigen apparatuur kan kiezen, betekent het dus, dat wil men van de diensten gebruik kunnen maken, (en de appartuur voldoet conform de specificaties en eisen die daaraan worden gesteld), alle verdere technische specificaties, protocollen + de inloggegevens en wachtwoorden, van die diensten door de gebruiker in diens apparatuur gebracht moeten kunnen worden. Anders kan hij geen gebruik maken van die diensten.

Niet anders dan dat een gebruiker zijn eigen mobiele telefoon kan kiezen.
Of ik thuis een Bosch- Miele of AEG fornuis als "randapparatuur" kan kiezen, waarmee ik gebruik kan maken van de elektriciteit die mij wordt geleverd om daarmee te koken. En nee ik neem geen kookdienst af, dat is slechts een uitvloeisel wat ik met die elektriciteit doe.

Niet anders dan dat ik bij een VOIP-abonnement een communicatiedienst afneem, en niet een abonnement op gesprekken en verhalen als uitvloeisel wat ik met die communicatiedienst doe.

Volgens die twee wetsbeginselen zoals eerder vernoemd, mag ik die randapparatuur die ik daarvoor gebruik (en aan de eisen voldoet) zelf kiezen. Dan is het niet aan een provider om daar een stokje voor te gaan steken en niet bereid is te willen leveren. Want dan discrimineert hij op toepassing, soort aangesloten apparatuur en communicatiemethode.

Heel de doelstelling van die wetgeving (en zeer uitvoerig verwoord in de Europese regelgeving) is nu juist gericht op die openheid, in o.a. die vrije keus in apparatuur omdat het stimuleert daar sneller en betere toepassingen door de industrie daar zelf in te ontwikkelen.

De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.
Het is niet zo dat ze providers gaan verplichten ik weet niet hoeveel apparatuur zelf uit te moeten leveren en ze ondersteuning en support zouden moeten bieden voor al die apparatuur.

Het is juist de bedoeling dat de industrie zelf aan de slag gaat met de specificaties en protocollen die providers hanteren in die diensten. Want dat zijn gewoon standaard protocollen en specificaties.
En zelf de applicaties en mogelijkheden daarin benutten en ondersteuning bieden om daar in verder te gaan.

"Vroeger" bij analoge telefonie kon je ook gewoon kiezen uit apparatuur van derden. Het was niet verplicht een bakelieten "PTT" telefoon te gebruiken. Je kon ook een meer uitgebreide Siemens "centrale" installeren.

Als een gebruiker NU een Grandstream, Mitel of Yealink VOIP telefoon wil gebruiken, moet dat gewoon kunnen. Belachelijk dat providers als KPN dat in de weg staan.
Idem met de keus aan modem/routers om die rechtstreeks aan te sluiten.
(Bij Telfort kan dat in ieder geval nog, omdat het geen PPPoE gegevens nodig heeft).

Men moet ophouden met allerlei smoesjes en gekonkel om met allerlei vreemde beredeneringen en oneigenlijke argumenten te proberen juridische gaatjes te vinden om dit soort gewoon voor de hand liggende zaken tegen proberen te houden.
En uitermate vreemd dat zowel het ministerie als ACM zich zo lang laten "gijzelen" met de argumenten die worden aangevoerd. Het lijkt wel "belangenverstrengeling"? (Misschien omdat oud minister De Jager nu financieel directeur is bij KPN, en er in de wandelgangen envelopjes worden uitgewisseld ??)
Reputatie 4
Badge +5
Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat precies de definitie zou moeten zijn van een “eigen” dienst.
@wjb stelt dat TV een eigen dienst is en Internet niet, maar waarom?
De TV streams worden net als Internet verkeer gewoon ingekocht en gedistribueerd door KPN, niet meer en niet minder.

En stel nou dat KPN een soort van filter plaatst op het Internet verkeer zodat de consument gevrijwaard is van bijv. virussen en gehackte websites: mag KPN dan wél het Internet als “eigen” dienst bestempelen?

Nogmaals ik heb er te weinig kaas van gegeten maar ik heb het vermoeden dat de mening van @Babylonia veel duidelijker is en dat de stelling van wjb altijd voor gebakkelei gaat zorgen.
Welke stelling juridisch gezien correct is: ik heb geen idee.
Reputatie 7
Netneutraliteit is het beginsel dat internetproviders alle gegevens op internet gelijk behandelen en niet discrimineren naar gebruiker, inhoud, website, platform, toepassing, soort aangesloten apparatuur of communicatiemethode.
Klopt helemaal en die wetgeving moeten we vooral koesteren, maar ook hier zien we weer geen wettelijke verplichting om de eigen dienst op apparatuur van derden te moeten leveren.
Het spijt me oprecht, maar het staat er echt niet.

Trek je dat verder naar de beleidsregel erbij dat kort gezegd, achter het ISRA-punt de gebruiker zijn eigen apparatuur kan kiezen, betekent het dus, dat wil men van de diensten gebruik kunnen maken, (en de appartuur voldoet conform de specificaties en eisen die daaraan worden gesteld), alle verdere technische specificaties, protocollen + de inloggegevens en wachtwoorden, van die diensten door de gebruiker in diens apparatuur gebracht moeten worden. Anders kan hij geen gebruik maken van die diensten.
Klopt helemaal dat de klant achter het netwerkaansluitpunt zijn eigen apparatuur mag kiezen, maar dat wil nog niet zeggen dat een leverancier ook op die apparatuur moet leveren. Snap je het verschil?
En waar lees je dat de leverancier de inloggegevens voor die dienst zou moeten leveren. Die stelling is namelijk gebaseerd op jouw foutieve interpretatie van de wettekst of toelichting daarvan. Let vooral op de laatste twee onderstreepte zinsneden.


Het is dus niet dat KPN de SIP login gegevens moet leveren zodat deze vastgelegd kunnen op een VoIP telefoon of VoIP ATA, maar dat KPN alle informatie beschikbaar moet stellen opdat die VoIP telefoon of VoIP ATA aangesloten kan worden op het KPN netwerk ofwel toegang gegeven kan worden tot het netwerk. In dit geval bijvoorbeeld de login gegevens op de Experia Box zodat een eventuele port-forwarding vastgelegd kan worden t.b.v. de VoIP telefoon of ATA. Snap je het verschil?

De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.Het is niet zo dat ze providers gaan verplichten ik weet niet hoeveel apparatuur zelf uit te moeten leveren en ze ondersteuning en support zouden moeten bieden voor al die apparatuur.
Nee, dat moest er nog eens bijkomen zeg. Maar ook hier weer, deze uitspraak is weer 180 graden tegenovergesteld aan hetgeen ik stel.

Het is juist de bedoeling dat de industrie zelf aan de slag gaat met de specificaties en protocollen die providers hanteren in die diensten. Want dat zijn gewoon standaard protocollen.
En zelf de applicaties en mogelijkheden daarin benutten en ondersteuning bieden om daar in verder te gaan.

Maar ook dit wil niet zeggen dat je als leverancier ook verplicht gesteld wordt om jouw dienst ook op die apparaten te leveren. Geloof je nu echt dat Apple gedwongen kan worden haar dienst Siri beschikbaar te stellen op een Android telefoon, of is dat soms iets anders dan dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op een Gigaset VoIP telefoon?

Als een gebruiker NU een Grandstream, Mitel of Yealink VOIP telefoon wil gebruiken, moet dat gewoon kunnen. Belachelijk dat providers als KPN dat in de weg staan.
Helemaal eens, maar helaas, ook daarmee hebben we nog geen wetgeving waarmee we het ook kunnen afdwingen. 😞
Reputatie 7
@wjb stelt dat TV een eigen dienst is en Internet niet, maar waarom?
De TV streams worden net als Internet verkeer gewoon ingekocht en gedistribueerd door KPN, niet meer en niet minder.

Je geeft zelf het antwoord al, KPN koopt die TV streams in en wordt voor jou daarmee leverancier van de TV stream. Zo is dat juridisch nu eenmaal geregeld.
Voor een andere dienst zoals Netflix, koopt KPN transport capaciteit in (de vrachtwagentjes), maar daarmee is KPN nog geen leverancier van de Netflix film (de lading).

En stel nou dat KPN een soort van filter plaatst op het Internet verkeer zodat de consument gevrijwaard is van bijv. virussen en gehackte websites: mag KPN dan wél het Internet als “eigen” dienst bestempelen?
Het uitfilteren van virussen of gehackte websites is de eigen dienst, maar "Internet" uiteraard niet.
Reputatie 4
Badge +5
@wjb OK, dank je wel. Het kwartje is gevallen.
Reputatie 6
Badge +8
Maar ook dit wil niet zeggen dat je als leverancier ook verplicht gesteld wordt om jouw dienst ook op die apparaten te leveren. Geloof je nu echt dat Apple gedwongen kan worden haar dienst Siri beschikbaar te stellen op een Android telefoon, of is dat soms iets anders dan dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op een Gigaset VoIP telefoon?
Inderdaad is Siri iets anders als VOIP.

VOIP is het moderne uitvloeisel van telefonie, wat pakweg 150 jaar terug is uitgevonden. En in die ontwikkeling en hoedanigheid van communicatiemiddel door de jaren heen meer de status heeft gekregen van een "nutsvoorziening". Daar hangt dus ook een andere telecom wetsgeschiedenis aan vast dan aan een dienst als SiRi (of elke vergelijkbare andere app / dienst).

Nog steeds heeft VOIP die "andere status" verweven vanuit die geschiedenis van de telefonie, want elke internetprovider rekent nog steeds een behoorlijk tarief voor die VOIP telefonie en beschouwt het als "aparte communicatie", terwijl het feitelijk gewoon over vergelijkbare data packets over internet gaat, als video, youtube filmpjes of elke andere vorm van internet data-packets.

En aan de andere kant worden die packets weer uitgepakt en omgezet naar een ander VOIP rand-apparaat wat als "telefoon" of ATA-adapter doorgaat. De scheiding met gewoon internet is echter flinterdun. Want evengoed kan men de telefoon laten overgaan op een softwarematige VOIP applicatie op je PC.

Zolang het die status heeft van een "apart" communicatiemiddel, en je er "apart" voor moet betalen, naast het internet-abonnement zelf, moet je het wettelijk ook als zodanig beschouwen dat het meer verweven is met de "nutsvoorziening" van telefonie in zijn algemeenheid, en een provider om die reden wordt verplicht de dienst als zodanig door te geven, aan een daartoe geschikt VOIP-apparaat, inclusief de "apart" verweven technische informatie en login-gegevens + wachtwoord wat erbij hoort.

Reageer