Vraag

ATA Grandstream HT802 ook voor de particuliere klant?

  • 21 december 2018
  • 64 reacties
  • 3390 keer bekeken


Toon eerste bericht

64 reacties

Ik draai het niet om, maar jij.
Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen VOIP / ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.

Je energieleverancier gaat jou toch ook niet voorschrijven welk fornuis jij wilt gebruiken waarop jij wilt koken? Of de zorgverzekering het bed waar je in ligt?

Wat als aansluitpunt geldt is uitvoerig verduidelijkt in de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt"

Dat providers daar moeite mee hebben, het zij zo. In Duitsland is "dezelfde" wetgeving (alleen in net wat andere bewoordingen) reeds enkele jaren van kracht met indertijd vergelijkbare protesten van providers. Aan die wetgeving is toen geen letter verandert, omdat het simpelweg voortkomt uit de Europese regelgeving die dit voorschrijft.

En er zou voor mij geen enkel argument zijn waarom TV niet op een "Apple TV" zou mogen draaien, als het verder aan de specificaties voldoet, en abonnementen en inlog aan de eisen voldoen.
Bij TV via de "satelliet" kun je dat toch ook op verschillende TV-kastjes naar keus ontvangen?

Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.

Dat is wel zo. Ik beschrijf nu juist in eigen woorden wat in die wetgeving aan providers wordt verplicht.
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.
Heb al teveel tijd hierin besteed wat niets met je oplevert.
In Duitsland wordt het reeds al twee jaar als zodanig uitgevoerd vanuit dezelfde regelgeving.
Dat is een feit. Verder, zoals aangehaald:
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.
Heb al teveel tijd hierin besteed wat niets met je oplevert.
Jouw interpretatie zegt namelijk dat de providers in Duitsland, die een VoIP dienst leveren, de inlog gegevens van die VoIP dienst beschikbaar moeten stellen zodat deze dienst op willekeurige VoIP apparatuur gebruikt kan worden. Maar dat is dus absoluut niet het geval.
Dat is dus wel het geval. En die stellen ze om die reden dus ook ter beschikking.

Gewoon even de gegevens erbij gehaald van een van de grootste Duitse telecom aanbieders
https://www.1und1.de (met 10,5 miljoen contracten), wat daar de praktijk is.
Daarbij kun je het benodigde VOIP wachtwoord zelf samenstellen/aanpassen.
De inlognaam voor VOIP is je eigen telefoonnummer.

SIP-gegevens zie < HIER > Met de volgende informatie:

Außer mit Ihrem 1&1 DSL-Modem können Sie auch mit Hardware anderer Hersteller oder einer Software über Ihre Internetverbindung und 1&1 Rufnummer telefonieren. Um diese einzurichten, benötigen Sie die folgenden Informationen:

Telefonie-Passwort (VoIP-Passwort)
Das Passwort können Sie in Ihrem 1&1 Control-Center selbst vergeben, bzw. ändern.

In dat opvolgende menu:

Damit Sie weiterhin auf dieser Rufnummer erreichbar sind, ändern Sie das Passwort unbedingt in Ihrem DSL-Modem! (Of uiteraard datzelfde wachtwoord in je eigen hardware / software).

Gebruikte Codecs en Protocollen < HIER >

Verwenden Sie eine andere Software- oder Hardware-Client mit anderem Codec als G.711? Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Client des angerufenen Nutzers auch diesen entsprechenden Codec unterstützt.
Er is een wettelijke verplichting om dat wel te doen.
(Vandaar dat ze dat in Duitsland om die reden als zodanig uitvoeren).
Als jij uitzonderingen kent, steek er dan maar eens tijd in om die voorbeelden hier aan te voeren.

Zowel de Nederlandse, maar vooral ook de Europese wetgeving heb ik je in een eerdere reactie de achterliggende URL's aangereikt. Maar het gaat me echt te ver om voor jou overtuiging uit die enorme lappen tekst daar nog verder tijd in te gaan steken om de exacte tekstgedeelten eruit te lichten.
Die tijd mag je er echt zelf in gaan steken.

Die overtuiging komt vanzelf wel een keer als er nog opvolgende instructies komen van het ministerie of ACM. Of als bij (te lang) uitblijven ervan de Nederlandse regering vroeg of laat door de EU op de vingers wordt getikt, omdat er geen handhaving komt op die wetgeving.
Met alle respect, maar ik heb nog geen enkele link gezien waaruit jouw interpretatie van die wetgeving de juiste zou blijken te zijn. Ik zou het geweldig vinden als je een link zou plaatsen waaruit dat klip en klaar zou blijken.
Een van de wetten die we in Nederland hebben, en reeds diverse jaren zijn geldigheid heeft en onderdeel vormt van de Telecommunicatiewet is "Netneutraliteit". De precieze wetsteksten bij de overheid als je daar zelf zo uitvoerig van op de hoogte bent, zoekt die dan er zelf maar bij.

Een meer algemene beschrijving van die wet die ook beter door leken gelezen kan worden is verwoord op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Netneutraliteit

Netneutraliteit is het beginsel dat internetproviders alle gegevens op internet gelijk behandelen en niet discrimineren naar gebruiker, inhoud, website, platform, toepassing, soort aangesloten apparatuur of communicatiemethode.

Trek je dat verder naar de beleidsregel erbij dat kort gezegd, achter het ISRA-punt de gebruiker zijn eigen apparatuur kan kiezen, betekent het dus, dat wil men van de diensten gebruik kunnen maken, (en de appartuur voldoet conform de specificaties en eisen die daaraan worden gesteld), alle verdere technische specificaties, protocollen + de inloggegevens en wachtwoorden, van die diensten door de gebruiker in diens apparatuur gebracht moeten kunnen worden. Anders kan hij geen gebruik maken van die diensten.

Niet anders dan dat een gebruiker zijn eigen mobiele telefoon kan kiezen.
Of ik thuis een Bosch- Miele of AEG fornuis als "randapparatuur" kan kiezen, waarmee ik gebruik kan maken van de elektriciteit die mij wordt geleverd om daarmee te koken. En nee ik neem geen kookdienst af, dat is slechts een uitvloeisel wat ik met die elektriciteit doe.

Niet anders dan dat ik bij een VOIP-abonnement een communicatiedienst afneem, en niet een abonnement op gesprekken en verhalen als uitvloeisel wat ik met die communicatiedienst doe.

Volgens die twee wetsbeginselen zoals eerder vernoemd, mag ik die randapparatuur die ik daarvoor gebruik (en aan de eisen voldoet) zelf kiezen. Dan is het niet aan een provider om daar een stokje voor te gaan steken en niet bereid is te willen leveren. Want dan discrimineert hij op toepassing, soort aangesloten apparatuur en communicatiemethode.

Heel de doelstelling van die wetgeving (en zeer uitvoerig verwoord in de Europese regelgeving) is nu juist gericht op die openheid, in o.a. die vrije keus in apparatuur omdat het stimuleert daar sneller en betere toepassingen door de industrie daar zelf in te ontwikkelen.

De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.
Het is niet zo dat ze providers gaan verplichten ik weet niet hoeveel apparatuur zelf uit te moeten leveren en ze ondersteuning en support zouden moeten bieden voor al die apparatuur.

Het is juist de bedoeling dat de industrie zelf aan de slag gaat met de specificaties en protocollen die providers hanteren in die diensten. Want dat zijn gewoon standaard protocollen en specificaties.
En zelf de applicaties en mogelijkheden daarin benutten en ondersteuning bieden om daar in verder te gaan.

"Vroeger" bij analoge telefonie kon je ook gewoon kiezen uit apparatuur van derden. Het was niet verplicht een bakelieten "PTT" telefoon te gebruiken. Je kon ook een meer uitgebreide Siemens "centrale" installeren.

Als een gebruiker NU een Grandstream, Mitel of Yealink VOIP telefoon wil gebruiken, moet dat gewoon kunnen. Belachelijk dat providers als KPN dat in de weg staan.
Idem met de keus aan modem/routers om die rechtstreeks aan te sluiten.
(Bij Telfort kan dat in ieder geval nog, omdat het geen PPPoE gegevens nodig heeft).

Men moet ophouden met allerlei smoesjes en gekonkel om met allerlei vreemde beredeneringen en oneigenlijke argumenten te proberen juridische gaatjes te vinden om dit soort gewoon voor de hand liggende zaken tegen proberen te houden.
En uitermate vreemd dat zowel het ministerie als ACM zich zo lang laten "gijzelen" met de argumenten die worden aangevoerd. Het lijkt wel "belangenverstrengeling"? (Misschien omdat oud minister De Jager nu financieel directeur is bij KPN, en er in de wandelgangen envelopjes worden uitgewisseld ??)
Maar ook dit wil niet zeggen dat je als leverancier ook verplicht gesteld wordt om jouw dienst ook op die apparaten te leveren. Geloof je nu echt dat Apple gedwongen kan worden haar dienst Siri beschikbaar te stellen op een Android telefoon, of is dat soms iets anders dan dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op een Gigaset VoIP telefoon?
Inderdaad is Siri iets anders als VOIP.

VOIP is het moderne uitvloeisel van telefonie, wat pakweg 150 jaar terug is uitgevonden. En in die ontwikkeling en hoedanigheid van communicatiemiddel door de jaren heen meer de status heeft gekregen van een "nutsvoorziening". Daar hangt dus ook een andere telecom wetsgeschiedenis aan vast dan aan een dienst als SiRi (of elke vergelijkbare andere app / dienst).

Nog steeds heeft VOIP die "andere status" verweven vanuit die geschiedenis van de telefonie, want elke internetprovider rekent nog steeds een behoorlijk tarief voor die VOIP telefonie en beschouwt het als "aparte communicatie", terwijl het feitelijk gewoon over vergelijkbare data packets over internet gaat, als video, youtube filmpjes of elke andere vorm van internet data-packets.

En aan de andere kant worden die packets weer uitgepakt en omgezet naar een ander VOIP rand-apparaat wat als "telefoon" of ATA-adapter doorgaat. De scheiding met gewoon internet is echter flinterdun. Want evengoed kan men de telefoon laten overgaan op een softwarematige VOIP applicatie op je PC.

Zolang het die status heeft van een "apart" communicatiemiddel, en je er "apart" voor moet betalen, naast het internet-abonnement zelf, moet je het wettelijk ook als zodanig beschouwen dat het meer verweven is met de "nutsvoorziening" van telefonie in zijn algemeenheid, en een provider om die reden wordt verplicht de dienst als zodanig door te geven, aan een daartoe geschikt VOIP-apparaat, inclusief de "apart" verweven technische informatie en login-gegevens + wachtwoord wat erbij hoort.
Jij kunt het niet anders maken, maar wetgeving kan dat wel.
En dat is iets waar JIJ aan voorbijgaat.
Rest natuurlijk de vraag wat commercieel interessanter is, het leveren van zo'n "provisioned" VoIP ATA of gewoon de SIP login gegevens waarbij er waarschijnlijk centraal een investering moet plaatsvinden om te zorgen dat die SIP login alleen vanaf jouw thuisnetwerk gebruikt kan worden.
Dat is nu reeds het geval. Daar hoeft men dus helemaal niets extra meer in te "investeren".
Zoals eerder aangehaald heb ik reeds de login gegevens van VOIP (van mijn Telfort account).
Dat werkt wel achter een ATA-adapter aangesloten hier in het thuisnetwerk, maar niet elders.

Idem voor softwarematige VOIP applicaties in een PC of via een mobiele telefoon in het "WiFi" netwerk van mijn internet aansluiting. Tenzij ik vanuit elders een VPN-verbinding maak met mijn thuisnetwerk, kan ik ook elders ervan gebruik maken.

Maar omdat Telfort/KPN met hun beperkingen daarin en hun gevolgde prijsbeleid zichzelf al uit de markt prijzen, heb ik daar al lang alternatieve oplossingen voor ingeregeld bij andere VOIP providers.
Één keer, kom op, dat moet je dan toch lukken, je bent er zo van overtuigd.
Als het voor je nog steeds niet duidelijk is, kan een aanvullende beleidsregel door de minister speciaal voor de heer wjb in het leven worden uitgebracht, zodat het voor de heer wjb wel duidelijk wordt. 😀
Is dat nog niet voldoende, zou nog een aanvullend wetsvoorstel kunnen worden ingediend en behandeld.

Maar ik denk dat er praktisch gezien sterk gekeken wordt hoe Duitsland dat heeft opgelost.
Tenslotte voldoen zij al twee jaar aan die Europese wetgeving.
Ik denk niet dat KPN onder de indruk zal zijn van dit schrijven of de voornemens die je zegt ten uitvoer te brengen. Zij zullen proberen zo lang mogelijk de zaak te traineren, en vast te houden op de door hen gekozen richting. Bespaar je de "wachttijd" en porteer het nummer beter direct.

Hoef je ook geen VPN-verbinding met het thuisnetwerk te onderhouden als je elders via een soft phone applicatie wilt in- of uitbellen.
Hoef je ook geen VPN-verbinding met het thuisnetwerk te onderhouden als je elders via een soft phone applicatie wilt in- of uitbellen.Dat hoef ik sowieso al niet want uitgaand bel ik via CheapConnect waarbij ik mijn KPN telefoonnummer als caller-ID mee geef. KPN verdient qua telefonie dus helemaal niets aan ons, vast bellen wij uitgaand via CheapConnect (is veel goedkoper) en mobiel bellen wij via T-Mobile (is voor ons als gezin veel goedkoper).
Alleen als je elders bent kun je niet opnemen met het KPN telefoon nummer as iemand jou probeert te bellen op je "vaste" KPN-lijn. Dan rinkelt thuis de telefoon. (Je hebt immers het thuis Caller-ID meegegeven).
Reputatie 1
Bij deze meld ik mij ook aan om deel te nemen aan een eventuele pilot.
Bij deze geef ik mij ook als vrijwilliger op om dit apparaat te testen.....

Reageer