Gebruikersvoorwaarden KPN Forum

 • 27 December 2012
 • 0 reacties
 • 26304 keer bekeken
Gebruikersvoorwaarden KPN Forum
Reputatie 7
Badge +16

Het KPN Forum kun je gebruiken voor een vriendelijke discussie en voor het uitwisselen van informatie en adviezen over onze producten en diensten. Ook andere zaken die met internet of entertainment te maken hebben kun je hier plaatsen. Om deze online ontmoetingsplek voor iedereen prettig en laagdrempelig te houden hebben we een aantal gebruikersvoorwaarden opgesteld.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het KPN Forum
Door gebruik te maken van het KPN Forum gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden ga je als gebruiker eveneens akkoord met onze huisregels.

Het KPN Forum is een community voor discussies, informatie-uitwisseling en uitwisseling van tips & tricks die verband houden met KPN en zijn diensten. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de huisregels, kan je niet actief deelnemen aan het KPN Forum. Je kunt als bezoeker wel lezen wat de forumleden posten.

Jouw rechten en plichten bij het gebruik en deelname aan het KPN Forum
Door een account aan te maken bevestig je dat de registratie-informatie correct en accuraat is, dat je deze informatie zal updaten indien nodig en dat je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en huisregels. Je bent niet verplicht om al je persoonlijke gegevens in je forumprofiel aan te vullen. Wanneer je dit wel aanvult geef je hiermee aan dat de profielinformatie aan jou toebehoort en correct en volledig is ingevuld.

Je gaat ermee akkoord om geen informatie, foto’s, handelsmerken/namen/ logo's of andere informatie op te nemen in je profiel of handtekening die ongepast, aanstootgevend zijn, of in strijd zijn met de privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten van KPN, van de aan KPN verbonden ondernemingen of van een derde partij.

Deelnemen aan het KPN Forum
Op het KPN Forum ontmoet je (ervarings)deskundigen met veel kennis van de meest uiteenlopende KPN-onderwerpen. Dit zijn in de eerste plaats géén medewerkers van KPN, maar klanten. Op het KPN Forum lees je door gebruikers geplaatste berichten, over uiteenlopende en aan KPN-gerelateerde onderwerpen. De KPN community heeft een grote schat aan kennis en ervaring en deelt dit graag met jou.  

Wil jij de community bereiken? Stel je vraag kort, bondig en zo duidelijk mogelijk. Er zijn verschillende categorieën op het Forum; die horen bij de verschillende producten en diensten van KPN. Plaats je onderwerp in de juiste categorie zodat de forumleden je vraag goed kunnen vinden. Een pakkende titel boven je bericht is noodzakelijk om je behoefte of vraag te herkennen.

Als gebruiker van het KPN Forum verbindt je ertoe om geen inhoud te posten of verder te verspreiden zoals hieronder wordt bepaald:

 • inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden.
 • inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme, homofobie, uitsluiting van groepen of een individu.
 • inhoud die aanzet tot agressie en geweld.
 • inhoud die onrechtmatig of onwettelijk is, of die op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan KPN, aan de met KPN verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van KPN of eender welke derde.
 • illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • materiaal met promotioneel of publicitair karakter.
 • onnodige of herhaaldelijke kwetsende reacties richting gebruikers van het Forum.
 • plaats je bericht slechts één keer: crossposten (hetzelfde bericht of uiting meerdere keren herhalen) is niet toegestaan. 
 • Off-topic berichten plaatsen en het kapen van een onderwerp (over je eigen vraag beginnen in het topic van een ander forumlid) wordt niet gewaardeerd door de community

Privéberichten

Om elkaar zo goed en transparant mogelijk te helpen delen we informatie openbaar. Er is een uitzondering wanneer we specifiek informatie hebben die alleen jou als forumgebruiker aangaat. Dan sturen we een privébericht. Privéberichten kunnen ook gebruikt worden voor direct contact met andere forumgebruikers. Je kunt in je forumprofiel wijzigen wanneer je geen privéberichten van andere leden wilt ontvangen.

Houd rekening met het volgende:

 • Ook in privéberichten vragen wij je de huisregels in acht te nemen; het KPN forumteam behoudt zich het recht voor je privéberichten te lezen.
 • Stuur andere forumgebruikers of moderators nooit ongevraagd een privébericht. Kondig het van te voren aan en wacht op goedkeuring van de ander.

Let op: Het uitwisselen van (privé)gegevens tussen forumleden onderling is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Wij raden dit ten zeerste af.

Informeel en deskundige ondersteuning: klant helpt klant
Het KPN Forum is een community voor en door klanten. Informatie, adviezen of enig ander materiaal op deze community wordt door forumleden, moderatoren en KPN-experts (medewerkers) gepost. Ongeacht het feit dat het KPN Forum technisch gezien wordt gehost door KPN draagt de forumgebruiker verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn geposte berichten. Het merendeel van de informatie binnen deze community wordt door gebruikers gepost en dit wordt niet officieel ondersteund door KPN. De moderators houden toezicht, beantwoorden klantvragen inhoudelijk en zorgen ervoor dat je de meest relevante informatie en adviezen krijgt.

Moderatie van het KPN Forum
KPN modereert het KPN Forum en houdt een oogje in het zeil. Als de inhoud incorrect, aanstootgevend of irrelevant is, of de privacy of intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers of derden schendt kan KPN omwille van wettelijke redenen de inhoud verwijderen of aanpassen. Kennisgeving voor het aanpassen van posts aan de gebruiker is niet verplicht, maar we streven ernaar om de gebruiker te melden dat hij in overtreding is. Dit betekent dat het KPN Forumteam zal ingrijpen indien de gebruiker handelingen stelt die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden en de huisregels. De beslissing van moderators om de inhoud van een bericht te verwijderen of aan te passen is bindend en niet voor discussie vatbaar. Moderators zorgen er ook voor dat het forum overzichtelijk blijft; topics die geplaatst zijn in een andere categorie dan daarvoor bestemd worden verplaatst. Aangepaste of verplaatste berichten herken je door de toevoeging van: Admin + reden onderaan het bericht.

Beëindiging en/of ontzegging tot deelname aan het KPN Forum

Gebruikers niet meer laten deelnemen aan discussies op het KPN Forum is een zware maatregel die we liever niet toepassen. KPN behoudt zich het recht voor om je forumaccount op elk moment te schorsen of te beëindigen indien je de gebruiksvoorwaarden of huisregels (herhaaldelijk) niet respecteert of schendt. Deze ontzegging kan tijdelijk of permanent zijn. Bij een tijdelijke ontzegging wordt je door ons ter kennisgeving per mail op de hoogte gesteld wanneer je account weer actief komt. Bij meerdere overtredingen en / of ontzeggingen kunnen we doen besluiten dat je account niet meer wordt vrijgegeven om deel te nemen aan het KPN Forum. Een ontzegging kan met onmiddellijke ingang worden toegepast bij ernstige misdragingen, het aanmaken van een tweede account en/of spam. Het account wordt dan per direct opgeheven.

Je kunt ook zelf beslissen dat je je KPN forumaccount wilt beëindigen. Dit kan door kennisgeving aan één van de moderatoren. In het geval van beëindiging op eigen verzoek blijft de door jouw gegenereerde inhoud beschikbaar. Indien je er voor kiest om niet langer lid te zijn van het KPN Forum en nadat je jouw account hebt afgesloten, zal jouw profiel – en daarmee ook je persoonsgegevens – op de community worden verwijderd. Jouw activiteiten, zoals je topics, reacties en likes, blijven bestaan maar zullen worden gemarkeerd als ‘anonymous’. Uitzondering zijn activiteiten waarbij je handmatig je naam hebt toegevoegd. Dit is systeemtechnisch niet te traceren en te verwijderen.

Gebruikslicentie voor KPN Forum-deelnemers
Je verleent KPN en het KPN Forum een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, ter beschikking stellen aan het publiek, publiceren en distribueren van inhoud die je plaatst op het KPN Forum.

Informatie gepubliceerd op het KPN Forum
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die in of via het KPN Forum worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. KPN staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. KPN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Adviezen via de website: forum.kpn.com

Indien er via het KPN Forum rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van eender welke beslissing of stappen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat KPN hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Aansprakelijkheid
In geen geval zal KPN of het KPN Forum aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de community te gebruiken.

Intellectueel eigendom

Het KPN Forum behoort KPN of zijn licentiegevers toe. De gebruiker mag geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
KPN kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar het KPN Forum bent gekomen of waarlangs je ze verlaat. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt door KPN om het technisch functioneren van de community te realiseren en het concept van het KPN Forum te optimaliseren. Heb jij een bijzondere interesse in een bepaald topic, dan kunnen we jou op basis van die informatie (en dus jouw gebruik van de community) eventueel meenemen in de selectie voor bepaalde bètatesten van nieuwe KPN-producten en diensten. Je ontvangt daar dan een uitnodiging voor op je (contact) e-mailadres. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, waaronder commerciële communicatie.

Je hebt het recht KPN te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Meer details over de verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld bewaring van persoonsgegevens en doorgifte van persoonsgegevens) lees je in het KPN Privacybeleid. Het KPN Privacybeleid is onder andere beschikbaar via de KPN Klantendienst en op:
https://www.kpn.com/algemeen/missie-en-privacy-statement.htm

Wijzigingen aan de overeenkomst
KPN kan wijzigingen aanbrengen aan deze gebruiksvoorwaarden of huisregels. Door verder gebruik te maken van het KPN Forum of door de gewijzigde voorwaarden/richtlijnen te aanvaarden ga je akkoord met deze voorwaarden/richtlijnen.

Op het KPN Forum zijn tevens alle overige voorwaarden van KPN van toepassing zoals vermeld op https://www.kpn.com/algemeen/alle-voorwaarden.htm


Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, gebruik dan de zoekfunctie van het forum of stel je vraag in een nieuw topic.