Beantwoord

privacy en doorgeven van gegevens aan derden.

  • 20 September 2020
  • 10 reacties
  • 211 keer bekeken

Reputatie 1

Ik heb ihkv een privacyverzoek bij Experian BV een regel in hun opgave gezien dat jullie mijn ‘goede’ betaal gedrag  iedere maand doorgeven aan dit bedrijf. 

Ik ben hier niet van gediend.

In jullie privacy statement staat dat  Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Ik twijfel er aan of jullie met het doorgeven van mijn betaalgedrag toch niet ‘indirect’ geld mee verdienen.

Als ik een wanbetaler zou zijn dan kan ik het nog een beetje begrijpen maar eigenlijk ook niet.

 

Ik wil graag dat jullie stoppen met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan derden. Hoe kan ik dit bewerkstelligen?

icon

Beste antwoord door Rutger_ 30 September 2020, 12:13

@HansR772 

Wij zijn geen filantropische instelling, maar verdienen geen geld aan de verkoop van gegevens aan derde partijen. 

Conform ons privacy statement verkopen wij geen klantgegevens aan derden.

Als klanten bij ons een abonnement afsluiten, controleren wij of zij kredietwaardig zijn en maken we een inschatting van de mate waarin zij aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daar gebruiken we verschillende bronnen voor waaronder BKR, Stichting Preventel en Experian.

Daarnaast delen wij gegevens rond het betaalgedrag van onze klanten met Experian. Bijvoorbeeld wanneer klanten niet betalen en om die reden de diensten tijdelijk worden geblokkeerd of het contract wordt ontbonden, melden wij dit bij BKR, Preventel en Experian. Experian gebruikt deze gegevens om het ‘risicoprofiel’ van een persoon te updaten. We zijn daar overigens transparant over, het staat in onze algemene voorwaarden en ons privacy statement zodat klanten het kunnen weten. De verwerking van deze gegevens is conform de AVG. Op deze manier proberen we fraudeurs tijdig te ontdekken, onze aanstaande klanten te beschermen tegen onverantwoorde financiële verplichtingen en schulden en onnodige kosten te voorkomen voor ons en onze klanten.

Mocht een registratie bij Experian, die het gevolg is van een onbetaalde rekening uit het verleden bij KPN en die inmiddels betaald is, er toe leiden dat er buitenproportionele gevolgen zijn voor iemand dan kijkt KPN naar de mogelijkheden om de registratie aan te laten passen.’

Bekijk origineel

10 reacties

Reputatie 3
Badge +2

Om eerlijk te zijn staat dit volledig al vermeld in de privacy statement van KPN, en ook wat u moet doen als u bezwaar wilt maken hierover (zie laatste zin).

Persoonlijk leest het voor mij niet alsof ze dit doen om geld te maken maar voor kredietwaardigheidanalyse wat ik niet vreemd vind voor een bedrijf om te doen, maar dat is mijn opinie.

 

11.2.8 Verstrekken gegevens aan derden ten behoeve van risico-analyse en kredietregistraties

Samen met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten legt KPN een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld. En van mensen waarmee de overeenkomst is beëindigd omdat ze hun (betalings)verplichtingen niet nakwamen. Dit bestand wordt door KPN en deze aanbieders gebruikt om beslissingen te maken over het accepteren van aanvragen voor telecommunicatiediensten. Stichting Preventel is verantwoordelijk voor dit bestand. Bij hen kun je nagaan of je in dit bestand bent opgenomen en op welke manier. Als je het niet eens bent met de manier waarop je in dit bestand staat, kun je daartegen bezwaar maken. Je kunt jouw verzoek of bezwaar dan richten aan Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer. Kijk voor meer informatie op www.preventel.nl.

Op het moment dat een aanvraag voor een (nieuw) telefoonabonnement wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian gegeven. Dit gebeurt ook als je een kredietaanvraag indient. Al je gegevens rond je betaalgedrag worden ook gedeeld met Experian. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Dit geldt voor mobiele abonnementen gesloten na 1 januari 2010 en voor vaste abonnementen gesloten na 1 mei 2016.

Als je bezwaar wilt maken of informatie wilt over de manier waarop je bent opgenomen in de risicoanalyse van Experian, kun je contact opnemen met Experian via hun website www.experian.nl. Of je kunt met ons contact opnemen via onze afdeling KPN Klantrelaties.

Reputatie 1

Maar ik ben geen wanbetaler, ik heb geen nieuw contract afgesloten en toch worden de gegevens verstrekt aan een derde. Het is dus een handelsinformatie bureau. Persoonsgegevens is dus handel  ook voor KPN.

Maar ik zal wel met klantrelaties contact opnemen.

Reputatie 6
Badge +5

Maar ik ben geen wanbetaler, ik heb geen nieuw contract afgesloten en toch worden de gegevens verstrekt aan een derde. Het is dus een handelsinformatie bureau. Persoonsgegevens is dus handel  ook voor KPN.

Maar ik zal wel met klantrelaties contact opnemen.

Nee, natuurlijk bent u geen wanbetaler. Maar hoe kan KPN dat weten? Juist; door een krediet registratie check te doen. Heel normaal, ik denk dat alle nutsbedrijven het doen met netjes een vermelding daarvan in de algemene voorwaarden. Volledig AVG compliant dus veel succes met uw poging dit te veranderen. 

Reputatie 1

De check is geen probleem maar ze delen iedere maand met hen dat ik aan mijn betalingsverplichting heb voldaan en mijn Naam adres en woonplaats. 

De AVG stelt juist dat alleen gegevens gedeeld moeten worden op Need-to-know basis dus dat pleit er voor dat ze dat het alleen doen bij wanbetalers. Maar ja kijken wat de AP er van zegt.

Reputatie 7
Badge +12

@HansR772 Welkom op het forum. Het klopt inderdaad dat wij geen gegevens verkopen aan derden. Wij zullen dus geen geld verdienen met je gegevens. Ik ben nog voor je aan het uitzoeken hoe het zit met het maandelijks doorgeven van gegevens. Hierbij wacht ik nog op antwoord, zodra ik het antwoord heb zal ik dit hier delen! Is er ondertussen toevallig al contact geweest met mijn collega's? 

Reputatie 1

Dus jullie verstrekken de gegevens aan dat bedrijf omdat jullie een filantropische instelling zijn en er niets mee verdienen bijv. gratis kredietwaardigheidschecks of korting er op?

Reputatie 7
Badge +10

Ik zou het woord gratis eerder vervangen voor noodzakelijke. 

Reputatie 7
Badge +12

@HansR772 

Wij zijn geen filantropische instelling, maar verdienen geen geld aan de verkoop van gegevens aan derde partijen. 

Conform ons privacy statement verkopen wij geen klantgegevens aan derden.

Als klanten bij ons een abonnement afsluiten, controleren wij of zij kredietwaardig zijn en maken we een inschatting van de mate waarin zij aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daar gebruiken we verschillende bronnen voor waaronder BKR, Stichting Preventel en Experian.

Daarnaast delen wij gegevens rond het betaalgedrag van onze klanten met Experian. Bijvoorbeeld wanneer klanten niet betalen en om die reden de diensten tijdelijk worden geblokkeerd of het contract wordt ontbonden, melden wij dit bij BKR, Preventel en Experian. Experian gebruikt deze gegevens om het ‘risicoprofiel’ van een persoon te updaten. We zijn daar overigens transparant over, het staat in onze algemene voorwaarden en ons privacy statement zodat klanten het kunnen weten. De verwerking van deze gegevens is conform de AVG. Op deze manier proberen we fraudeurs tijdig te ontdekken, onze aanstaande klanten te beschermen tegen onverantwoorde financiële verplichtingen en schulden en onnodige kosten te voorkomen voor ons en onze klanten.

Mocht een registratie bij Experian, die het gevolg is van een onbetaalde rekening uit het verleden bij KPN en die inmiddels betaald is, er toe leiden dat er buitenproportionele gevolgen zijn voor iemand dan kijkt KPN naar de mogelijkheden om de registratie aan te laten passen.’

Reputatie 1

En in bovenstaande zit hem de crux.

Jullie verstrekken PERSOONSgegevens van alle mensen die netjes betalen ook aan Experian. Ik denk dat niemand er over valt dat gegevens van wanbetalers wordt verstrekt aan BKR en Experian.

“ verdienen geen geld aan de VERKOOP van gegevens”

En verkopen klopt waarschijnlijk, jullie krijgen er geen direct geld voor maar waarschijnlijk wel een tegenprestatie, bijv korting op jullie contract met Experian om nieuwe clienten te kunnen checken bij Experian. Maar dat is een juridische truc.

Reputatie 7
Badge +12

@HansR772 Ik heb navraag voor je gedaan en we krijgen geen korting voor het leveren van de data en we krijgen ook geen geld voor het leveren van de data. Wij zijn dus gewoon klant bij Experian.

Reageer