Technische informatie over Wifi, Experia Wifi

  • 25 februari 2020
  • 2 reacties
  • 1002 keer bekeken

Reputatie 7
Badge +28

In dit topic vind je achtergrondinformatie over hoe bepaalde dingen werken rondom wifi in combinatie met Superwifi en/of Experia Wifi. 

 

Experia wifi / Superwif in het algemeen

  • Welk apparaat wordt de master?
  • Hoe log ik in op de master?
  • Roaming en bandsteering op wifi en gastwifi
  • Kanaalkeuze bij roaming en bandsteering
  • Opslaan van wifi instellingen in combinatie met Experia Wifi /Superwifi

 

Experia Wifi / Superwifi en gastwifi

  • Hoe werkt de gastwifi
  • 20% beperking op bandbreedte/verkeer

2 reacties

Reputatie 7
Badge +28

Experia Wifi / Superwifi in het algemeen

 

Welk apparaat wordt de master?

Het basisprincipe van de Experia Wifi en Superwifi is dat ze een onderling communicatieprotocol hebben waarbij één van de apparaten de master wordt die de rest beheert. Welk apparaat master wordt, wordt bepaald aan de hand van een aantal regels.

In eerste instantie zal een bekabeld aangesloten apparaat de master worden. Dus als je alleen Superwifi hebt, dan is je bekabeld aangesloten Superwifi de master. 

Heb je echter meerdere Experia Wifi, of Experia Wifi & Superwifi, dan zijn er meerdere bekabeld. In dat geval wordt het apparaat met het hoogste MAC adres de master. 

Je kunt zelf ook zien welk apparaat de master is, dit is namelijk degene die blauw staat te knipperen op het moment dat je via de browser of via de KPN Thuis app verbinding hebt gemaakt met de master.

 

Hoe log ik in op de master?

Dit is gelukkig erg eenvoudig. De makkelijkste manier is via de KPN Thuis app. Die zal automatisch de master selecteren. Dit apparaat zal dan blauw gaan knipperen. Om er dan in te komen hoef je alleen de QR code op dat apparaat te scannen via de App. Vervolgens kun je in de master instellingen aanpassen.

Wil je handmatig inloggen via een browser, dat kan ook. Je hebt hier niet per sé het IP adres van de master zelf voor nodig. Elke Elke Experia Wifi / Superwifi zal je namelijk altijd doorverwijzen naar de master. Vervolgens kun je dan handmatig het wachtwoord invullen dat op het blauw knipperende apparaat staat.

Bij de eerste keer inloggen, of je dit nu via de app op handmatig doet, moet je zelf een nieuw wachtwoord opgeven. Bij volgende keren inloggen gebruik je dan dat zelfgekozen wachtwoord. Je kunt dan niet meer het wachtwoord gebruiken dat op de sticker staat.

 

Roaming en bandsteering op wifi en gastwifi

Onze gastwifi heeft geen beperking op de roaming en bandsteering ten opzichte van de normale wifi van de Experia Box, Experia Wifi of Superwifi. Dat wil zeggen dat 2,4 en 5Ghz beide beschikbaar zijn voor de gastwifi en dat er ook actief geroamd en gebandsteerd wordt. 

In het algemeen, hoe dit werkt (voor zowel reguliere wifi als gastwifi) is dat een verbonden apparaat eerst door het roaming- en bandsteeringproces ingedeeld moet worden in een classificatie gebaseerd op bepaalde eigenschappen. Dit zijn de eigenschappen die het apparaat communiceert naar het access point (de Experia Wifi in dit geval). Aan de hand daarvan past het access point verschillende methodes van sturing toe. 

Nu zijn er een heleboel apparaten, met allemaal andere interfacemogelijkheden, drivers, overige software, etc... Al deze dingen bepalen waar een apparaat toe in staat is, en wat het apparaat communiceert naar het access point. 

Hierdoor kan het dus zijn dat het ene apparaat op een andere manier gestuurd wordt dan een andere. En ook heeft het apparaat zelf nog wat in de melk te brokkelen.

Op het moment dat een apparaat voor het eerst verbinding maakt met de gastwifi begint dat classificatieproces opnieuw. Hierbij kan het dan zijn dat het apparaat in eerste instantie verbindt met 2,4 Ghz. Dit is en keuze van het apparaat zelf, vaak gebaseerd op het feit dat 2,4 Ghz wat meer universeel is dan 5 GHz. Echter, geef op zo'n moment je apparaat wat tijd om de algoritmes hun werk te laten doen. Over het algemeen zal hij dan na een tijdje alsnog overspringen naar 5 Ghz. Alternatief kan het helpen om de wifi op je apparaat even uit en weer aan te zetten.

Verder kunnen roaming processen ook ontsporen als er geen beveiliging op zit. Je wilt niet hebben dat je apparaat constant heen en weer hopt tussen 2,4 en 5 Ghz en/of tussen verschillende access points. Daarom zitten er processen ingebakken om te tellen, en om te dempen waar nodig. Dit zorgt er dan voor dat een apparaat een poosje aan de zijlijn staat in afwachting van sturing vanuit het access point. Dit wil niet zeggen dat het apparaat op dat moment geen wifi heeft, alleen dat de keus daarin op dat moment vanuit het apparaat komt en niet vanuit het access point.


Ook zijn er apparaten die wel sturingscommando's vanuit het access point accepteren maar ze in de praktijk niet uitvoeren. Dit alles zorgt er dus voor dat er dus gedrag kan voorkomen dat onlogisch is of lijkt.

 

Kanaalkeuze bij roaming en bandsteering

Dit principe van roaming en bandsteering zoals hierboven uitgelegd vereist dat overal hetzelfde kanaal in gebruik is. Dit geldt dan zowel voor de 2,4GHz als de 5Ghz frequentie.

Het bepalen van welk kanaal gebruikt wordt, is een taak van het masterapparaat. Deze maakt de keuze, en verspreidt die keuze naar de andere aangesloten Experia Wifi /Superwifi.

Je kunt inloggen op de master en daar handmatig een kanaal instellen. Dit wordt dan automatisch verspreid naar de overige apparaten. 

Mocht het masterapparaat wegvallen (bijvoorbeeld omdat hij is uitgezet) dan wordt een van de andere apparaten master. Die zal dan ook de baas worden over de kanaalkeuze. Hierbij gaat deze wel uit van de laatste stand van zaken. Dus als er handmatig een kanaal was ingesteld, zou hij deze ook moeten blijven hanteren.

 

Wat we incidenteel wel eens gezien hebben is dat het kanaal op een enkele Experia Wifi verspringt vanwege externe interferentie op de 5Ghz band zonder dat dit dan gesynchroniseerd wordt naar de rest. Dit is lastig vast te stellen, omdat je immers alleen kunt inloggen op de master. Dit wordt in een latere firmware versie gecorrigeerd zodat er in zo'n geval altijd synchronisatie zal volgen.

Mocht je nu het vermoeden hebben dat zoiets aan de hand is, dan kun je handmatig op de master het kanaal aanpassen. Dit zal dan weer naar alle andere apparaten gesynchroniseerd worden.

 

Opslaan van wifi instellingen in combinatie met Experia Wifi / Superwifi

Wat verduidelijking hoe dit werkt. De enige gegevens die wij opslaan in ons beheersysteem zijn je SSID en het daarbij behorende wachtwoord. Dit doen we vanuit het oogpunt van service zodat, als een reset nodig is, of je krijgt een andere Experia Box, je niet op al je apparaten de wifi opnieuw hoeft in te stellen. Verder doen we niets met die data.

De Experia Boxen hebben een auto update mechanisme die bij wijziging van de wifi gegevens dit (versleuteld) doorstuurt naar ons beheersysteem. Dit geldt ook voor het Superwifi punt en de Experia Wifi.

Op het moment dat je een Experia Wifi of Superwifi punt aansluit neemt deze de gegevens over van de Experia Box, wat dan ook de gegevens zijn die in ons beheersysteem staan. 

Als je vervolgens op een later moment handmatig de wifigegevens in je Experia Wifi of Superwifi punt aanpast, dan wordt dit wel doorgestuurd naar het beheersysteem, maar niet naar de Experia Box. Die blijft dus de oude gegevens houden. Op dat moment geen probleem, omdat de wifi vanuit de Experia Box over het algemeen niet in gebruik is als je ook Experia Wifi/Superwifi punten hebt.

Maar, als je dan later een extra Experia Wifi of Superwifi punt aansluit, neemt die de gegevens van de Experia Box over, die dan dus niet matchen met de andere Experia Wifi of Superwifi punten. Dit kan dan tot wat verwarrende situaties leiden waarbij data niet helemaal overeen komt tussen je verschillende apparaten.

Dit kan verholpen worden door de opgeslagen waarde aan te passen. Maar, afhankelijk van wat je aan apparaten hebt aangesloten kan het nodig zijn om te ontkoppelen, resetten, en dan herkoppelen.

 

We zouden het wel mogelijk kunnen maken dat achter de schermen al deze apparaten ook gegevens gaan uitwisselen. Alleen, dat willen we niet. Dit omdat het data is van jou, de klant. En het enige wat we daar, vanuit een stukje service, mee willen doen is opslaan, en kunnen terugzetten in de Experia Box. Geen verdere aanpassingen. We werken aan optimalisatie van dit proces zodat het iets flexibeler werkt, maar we zijn daarin wel terughoudend. We willen in gevallen als dit aan de zijlijn blijven staan zodat jij wel degene blijft die de keuzes maakt wat betreft instellingen. En dat we geen goedbedoelde functionaliteiten introduceren die ongewenste bijwerkingen hebben.

Reputatie 7
Badge +28

Experia Wifi / Superwifi & gastwifi

 

Hoe werkt de Gastwifi

Wij leveren een mix aan KPN mesh-apparaten die niet allemaal in elk scenario verkeersscheiding op basis van VLAN ondersteunen. Daarom zien we voor de gastwifi op de Experia Wifi / Superwifi de primaire functie als het verlenen van toegang tot internet aan gasten zonder dat je het eigen wifi wachtwoord hoeft vrij te geven. En secundair dan de scheiding van het verkeer.

De gastwifi op de EW/SW werkt dan ook op basis van MAC filtering. Elk apparaat dat verbonden is met het gastnetwerk kan alleen communiceren met het MAC adres van de internet gateway (Experia Box in dit geval). Dit zorgt voor de grootst mogelijke compatibiliteit binnen de hardware die wij leveren.

Dit is anders dan hoe het gastnetwerk op de V10 werkt. Hierdoor kan de Experia Wifi ook niet de gegevens van dat gastnetwerk overnemen maar moet je het zelf via de webinterace instellen  Je kunt wel beide gastnetwerken naast elkaar gebruiken als je zou willen.

De scheiding op basis van MAC filtering kan niet verhinderen dat broadcast/multicast frames in de thuisnetwerken niet gezien worden. Dit zul je in de praktijk vooral merken bij apparaten die zichzelf adverteren met broadcast/multicast. Dan zie je het apparaat wel als je op de gastwifi zit, echter je kunt er niet mee communiceren. Dat loopt dan namelijk op basis van unicast en dan grijpt de MAC filtering in en houdt dit tegen.

Let op: Er bestaan apparaten (bijvoorbeeld sommige switches) die volledig op basis van broadcast/multicast met elkaar communiceren. Dit passeert dan het gastwifi filter (immers filtert die op unicastverkeer). We kijken ernaar hoe we dit kunnen optimaliseren zonder dat we de basisfunctionaliteit van gastwifi (het verlenen van internettoegang) verstoren.

 

20% beperking op bandbreedte/verkeer bij gastwifi

De Experia Wifi /Superwifi verplaatsen het verkeer van zichzelf naar de Experia Box via layer 2 bridging verkeer. Dat betekent dat de mogelijkheden om daarop in te grijpen door de EW/SW minder zijn dan bij een gastnetwerk zoals die op de V10 die echt op IP-niveau werkt. 

De 20% beperking speelt dan ook op lokaal wifi interfaceniveau en heeft geen relatie met de daadwerkelijke bandbreedte van je internetverbinding.

De Experia Wifi heeft 2x2 wifiantennes aan boord. In ideale omstandigheden is de snelheid tussen Experia Wifi en een daarmee verbonden apparaat dan 867Mbps. Dat gaat dus om de interne snelheid. Dat heeft nog niets met het internet te maken. Theoretisch kan er dan in 1 seconde door een enkel apparaat 867 Mbit verzonden worden naar de Experia Wifi. Waarvan dan 20% beschikbaar is voor gastwifi. 

In de praktijk heb je nog overhead waardoor van die 867 ongeveer 2/3 overblijft. En verder heb je over het algemeen ook dat er meerdere apparaten verbinding hebben met diezelfde Experia Wifi. Die apparaten onderling voeren een competitie om binnen diezelfde seconde allemaal zoveel mogelijk data te versturen waardoor die bandbreedte dus opgedeeld moet worden tussen de verschillende apparaten.

En vervolgens wordt het dan nog verder beperkt, op het moment dat het naar internet wordt gestuurd, door de bandbreedte van je daadwerkelijke internetverbinding.

Hierdoor is ook niet precies te zeggen hoe strak die 20% afgekaderd is. Zie het als een gemiddeld te behalen doel. Vergelijk het met het vullen van een bak met water tot het 80% streepje. Als het water rustig is, is dit makkelijk te doen. Maar als het water nogal klotst en doet (wat wifi eigenlijk continu doet) dan is precies tot het streepje vullen niet te doen.

Verder, goed om te weten, werkt deze beperking per Experia Wifi. Als je er meerdere hebt, dan geldt die 20% per access point. Dus kan het zijn dat het opgeteld meer dan 20% verkeer richting het internet stuurt.

Reageer